Eskulap - Fakturiranje doznaka

Fakturiranje i slanje doznaka HZZO

Fakturiranje doznaka

Pregled i fakturiranje doznaka izvodi se u u opciji "Dokumenti" -> "Doznake HZZO"
Prije fakturiranja doznaka, potrebno je odabrati željeni period za pregled obrađenih doznaka, a zatim odabirom opcije "Provjeri", provjeriti ispravnost podataka doznake.

Program će provjerom podataka na ekranu ostaviti samo prikaz doznaka na kojima neki od podataka nije upisan ili u slučaju elektronske doznaka ako nije uspješno poslana na CEZIH
U tome slučaju potrebno je otvoriti doznaku te upisati podatak koji nedostaje ili za elektronske doznake odabrati opciju "Ponovno slanje".

Fakturiranje doznaka izvodi se u opciji "Dokumenti" -> "Doznake HZZO" na način da označimo doznake koje želimo fakturirati te kliknemo na tipku "Knjiži" u alatnoj traci:Nakon gore navedenog postupka knjiženja, fakture doznaka nalaze se u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO-> Fakture.

U navedenoj opciji potrebno je odabrati željene fakture te odabirom opcije Snimanje na disk dodatno odabrati željeni vanjski USB disk na koji je potrebno snimit slog skupnog računa:

Štampanje rekapitulacije sloga izvodi se odabirom opcije Štampaj:Štampanje papirnatih faktura doznaka izvodi se na način da odaberete željene fakture, a zatim odabirom opcije Štampaj pojedinačno:

Program će odabrane fakture ispisati kao pojedinačne račune prema HZZO-u

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082