Eskulap - faq

Signature

Štampanje signatura magistralnih pripravaka

Postupak štampanje signatura za Magistralne pripravke :

- u opciji Receptura -> Magistralni pripravci -> Receptura pripravka odaberite pripravak i pritisnite na karticu "Signatura"
- postavite parametar "Magistralni pripravak" ili "Galenski pripravak" i upišite podatke
- odaberite "Tip naljepnice" (dimenzije i boju)
- nakon izrade pripravka otvorite Magistralni laboratorijski dnevnik -> Neproknjiženo
- označite izrade za koje želite štampati signature i pritisnite na gumb "Štampanje naljepnica"
- ako ste odabrali pripravake koji idu na različite naljepnice, program prvo štampa jednu vrstu naljepnica, a nakon toga drugu. Prije štampanja program prikaže naljepnice (dimenzije i boju) koje će štampati te prije pokretanja samog štampanja umetnite odgovarajuće naljepnice u printer.

Naljepnice koje možete koristiti :
Zweckform L 3474 (Crvene - 70 x 37mm) -> za pripravke koji se koriste za vanjsku upotrebu
Zweckform L 3448 (70 x 37mm) -> za pripravke koji se uzimaju oralno
Zweckform L 6003 (Crvene - 63,5 x 29,6mm) -> za pripravke koji se koriste za vanjsku upotrebu
Zweckform L 6004 (63,5 x 29,6mm) -> za pripravke koji se uzimaju oralno

Ukoliko želite vidjeti video primjer unosa i štampanja signatura pritisnite na slijedeći link :
Unos i štampanje signatura - video primjer

NAPOMENA: Štampanje na naljepnice koje nisu na popisu podržanih naljepnica u EskulapWin-u moguće je preko internetskog portala ZweckFormAvery Design & Print.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082