Pitanja i odgovori vezani za rad nakon prijelaza s drugog programa

   

•  Taksiranje recepata

ODGOVOR:Taksiranje recepata radi samo ako printer u ljekarni ima navedenu opciju tako da navedeni parametar ne smeta za rad programa. Bez obzira na navedeno isključili smo parametar u svim ljekarnama.

•  Naljepnice za cijene

ODGOVOR: trenutno dostupne naljepnice za ispis cijena cijena su:

U jednoj od sljedećih verzija programa dodat ćemo i 45,7x21,2

•  Registar odgovornih osoba

ODGOVOR : Grupu korisnika nismo mogli prenijeti iz trenutnog sustava pa molimo da se prijavite kao korisnik koji ima upisanu grupu "Voditelj" nakon čega će Vam biti omogućen upis i promjena grupa na drugim korisnicima. Isto tako u navedenoj opciji, odabirom opcije "Novi" upišite korisnike koji nedostaju.

•  Povezivanje artikala kod unosa primke nije automatsko

ODGOVOR: Nije potrebno povezivanje. Greška je bila u transferu podataka. Poveznice artikala na dobavljače ispravljene su novim transferom podataka pa Vas molim da ponovno provjerite učitavanje računa te nam se povratno javite u slučaju greške.

•  Učitavanje primki Tomi pharm – nedostaje račun

ODGOVOR: jednom učitani račun u bilo kojem programu dobavljač Tomi pharm automatski nestaje s liste popisa aktivnih računa te ga nećete moći preuzeti u EskulapWinu. Ukoliko to učinite u EskulapWinu, on vam više neće biti vidljiv u EskulapC

•  Učitavanje primki Oktal Pharma – pogrešna cijena

ODGOVOR: prikaz cijena bez decimala ispravljen je u novoj verziji programa pa molimo ljekarne da provjere.

•  Testni račun nema oznaka poslovne jedinice

ODGOVOR: na testnom računu ne prikazujemo podatak računa u slučaju kada je isključena fiskalizacija. Ako naplatite račun sa stavkom, broj računa prikazat će se u cjelom formatu pa molimo ljekarne da naprave primjer i provjere ispravnost oznake poslovne jedinice.

•  Ne radi prijenos naplate na pos uređaj

ODGOVOR: sve problemi prijavljeni za POS uređaj su ispravljeni. Ukoliko i dalje imate problem obavezno se javite.

•  Storno POS ne traži karticu

ODGOVOR: MONRI POS uređaj ne traži karticu prilikom storniranja u slučaju da je storno nedavno proveden.

•  Ne prikazuje se QR kod na testnom računu

ODGOVOR: radi se o problemu s driverom printera pa molimo ljekarne koje još uvijek imaju navedeni problem da nam se povratno jave.

•  Ne prikazuje se QR kod na računu sa stavkom

ODGOVOR: QR kod ne ispisuje se kada je isključena fiskalizacija. Aktivacijom fiskalizacije (na dan produkcije) QR kod će biti ispisan.

•  Ne postoje podaci u pregledu izlaza

ODGOVOR: prometi iz trenutnog sustava se ne prenose transferom podataka. Transferom će biti prenešeni matični podaci i početno stanje.

•  Program ne prikazuje sve podatke na ekranu

ODGOVOR: navedeno ovisi o rezoluciji ekrana i DPI postavci računala pa molimo ljekarne da u suradnji s informatikom podese prikaz.

•  U kalkulaciji cijene ne postoji podatak jedinice mjere i količine

ODGOVOR: jedinica mjere i količina u kalkulaciji cijene koristi se isključivo za ispis cijene u jediničnoj mjeri te nije upisan na svim artiklima, tj. Podatak je prenešen iz trenutnog sustava. Oznaka jedinice mjere za ostale artikle vidljiva je u pojedinačnoim prikazu artikla.

•  Broj sljedećeg maloprodajnog računa

ODGOVOR: broj maloprodajnog računa mora nastaviti sljednost iz trenutnog sustava na način da zadnji broj računa na pojedinoj blagajni mora nastaviti sljednost na istoj toj blagajni i u novom programu.

Ukoliko i dalje postoji problem sa slijednosti računa nakon primitka ovog dokumenta, obavezno nam se javite.

•  Greška u prikazu postavki maloprodajnog računa

ODGOVOR: radi se o dvostrukom zapisu blagajne što je ispravljeno novim transferom

•  Greška u podacima maloprodajnog računa

ODGOVOR: sve prijavljene pogreške u podacima su ispravljene. Ljekarna i sama može promjeniti podatke pod opcijom Sistem – Opcije i parametri u kartici „Blagajna“. Ako nedostaje OIB ili broj telefona, isti je potrebno upisati te spremiti promjene. Ukoliko i dalje postoji greška nakon primitka ovog dokumenta, obavezno nam se javite.

•  Ne radi čitanje barkod s artikla

ODGOVOR: podatak barkoda prenešen je iz trenutnog sustava pa molimo ljekarne koje imaju problem da nam pošalju nekoliko primjera artikala kako bi provjerili navedeno.

•  Nedostaje podatak aktivnosti certifikata fiskalizacije

ODGOVOR: sve zaprimljene prijave su odrađene i certifikat bi sad trebao biti vidljiv kao aktivan. Svakako molimo ljekarne da jave ukoliko navedno i dalje nije aktivno.

•  Ulaskom u program javlja se poruka da je fiskalizacija isključena

ODGOVOR: fiskalizacija je privremeno isključena kako bi mogli nesmetano testirati naplatu maloprodajnih računa. Navedeno će biti aktivirano na dan produkcije.

•  Problem s ispisom maloprodajnog računa

ODGOVOR: najčešće se radi o printeru Epson koji trenutno ne možemo podesiti da radi na starom i na novom programu ali će svakako printer biti podešen na dan prijelaza na novi sustav.
Nekoliko prijava je stiglo s ispisom dvostrukog zaglavlja računa. Ovdje se radi o tome da trenutni program pripremi zaglavlje, a zatim ispisuje stavke dok se kod nas uvijek ispisuje kompletan račun. Navedeno se neće prikazivati kada će ljekarna raditi samo na novom programu.

•  Ne radi lozinka za ulaz u program

ODGOVOR: lozinke su prenešene kao inicijali ali svakako molimo ljekarne da nam jave ukoliko navedeno ne radi kako bi provjerili svaki pojedinačni problem. Za sad je bila samo jedna takva prijava.

•  U registru pacijenata ne postoje pacijenti

ODGOVOR: u zadnjem transferu isključen je prijenos pacijenata pa molimo ljekarne kojima nedostaju pacijenti da nas svakako kontaktiraju kako bi odradili transfer .

•  Gdje vidimo broj vezanih dana prilikom izrade narudžbe?

ODGOVOR: podatak je vidljvi u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti odabirom opcije „Iz pregleda izlaza“

•  Gdje vidimo materijalnu karticu prilikom izrade narudžbe?

ODGOVOR: podatak je vidlji u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti odabirom opcije „Iz pregleda izlaza“, a zatim pojedinačnim odabirom opcije „Materijalna kartica“ za pozicionirani artikl

•  Kako vidjeti stanje artikla po veledrogerijama? Vidim samo za Mediku?

ODGOVOR: trenutno je dostupna informacija dobavljača Medika ali u izradi je i opcija prikaza informacija dobavljača Medical intertrade, Oktal i Phoenix. Uskoro će biti omogućen prikaz za navedene.

•  Postoje li kratice za otvaranje opcija unutar program?

ODGOVOR : Postoji nekoliko načina otvaranja:
1. Vidljive kratice (pored naziva opcije piše tipka koja ju otvara)
2. Kratice skrivene u nazivu ([tipka ALT] + [podcrtano slovo u nazivu opcije] otvara opciju, na primjer tipka ALT + slovo R otvorili bi opciju „Pregled r ačuna“):
3. Skrivene kratice:
- CTRL + N – otvara dijalog za dodavanje artikala na listu za narudžbu
- CTRL + M – otvara dijalog za upis podsjetnika
- CTRL + S – otvara dijalog za serijalizaciju
- CTRL + Q – izlaz iz opcije
- CTRL + K - Kalkulator

•  Nedostaje kvacica na "zbroji popust po artiklu i karticu vjernosti"

ODGOVOR: trenutno ne koristite funkcionalnost kartica vjernosti kroz program pa navedeni parametar nema utjecaj na rad.

•  Kod fiskalizacije računa navedeno krivo radno vrijeme ( dežurna ljekarna radi od 0-24)

ODGOVOR: navedeni podatak nema utjecaj na fiskalizaciju. Ostao je u programu iz razloga što je porezna uprava prije dozvoljavala slanje radog vremena ljekarne direktno iz programskog rješenja što je kasnije isključeno.

•  Nema prikaza tražilice za učitavanje primki s interneta

ODGOVOR: prikaz tražilice automatski se prikazuje za dobavljače kojima je podešena opcija internet naručivanja u registru dobavljača. Svakako nam javite ukoliko navedno ne postoji za dobavljače od kojih trenutno imate opciju učitavanja.

•  Ne radi serijalizacija lijekova

ODGOVOR: zbog drugačijeg načina podešavanja barkod čitača trenutno ne možemo omogućiti čitanje barkoda potrebnog za serijalizaciju. Napravljen je test u jednoj od Vaših ljekarni gdje je nakon učitavanja naših postavki čitač uredno radio. Navedeno će biti odrađeno prijelazom na novi sustav.

•  Cijene magistralnih pripravaka nam se razlikuju u lipu


ODGOVOR: Vjerovatno se radi o zaokruživanju pa Vas molim za sliku jednog primjera iz trenutnog programa.

•  Narkoticima piše oslobođenje 67, a to ne vrijedi za sve narkotike može biti i drugo oslobođenje npr. 60, 66 (većinom kod naljepaka)


Nemamo informaciju koje su šifre za pojedine narkotike, prilikom obrade recepata upisat ćete šifru koja se nalazi na receptu

•  Dosta artikala nema upisanu grupu i dobavljača


Podaci grupe artikla kao i dobavljača inicijalno su transferirane iz trenutnog sustava, a ubuduće će se podaci sinkronizirati s Centralnog registra.

•  Movymia i Teriparatid Pliva nemaju upisanu šifru aktivnosti 10014


Šifru aktivnosti upisali smo na sve artikle za koje imamo informaciju od strane HZZO-a. Nakon transfera podatataka dodatno će biti potrebno provjeriti artikle.

•  magistralni pripravak - kod laboratorijskog rada bodovi i vrijednost nisu isti u oba programa

laboratorijski rad definiran je na način da se upišu radovi potrebni za izradu pripravka, a ne broj sati rada.

Ukoliko ima potrebe za ponavljanjem usluge određenog rada, isti je potrebno dodatno upisati ili isključiti opciju obračuna cijene preko laboratorijskog rada te "ručno upisati" iznos.

•  Registar artikala - ampulirani lijekovi nemaju upisanu sifru aktivnosti 10014

Ako artikl nema upisanu šifru aktivnosti nakon transfera, svakako je upišite u pojedinačnom prikazu artikla

•  Registar artikala - nije upisano kojoj grupi artikala pripadaju

Grupa artikala trenutno nije transferirana u ljekarnu ali će biti sinkronizirana s Centralnog registra.

•  Da li svaki put moramo odabirati "sve kartice" ili to može biti odmah postavljeno?

Navedeno će biti implementirano u jednoj od verzija programa nakon početka rada.

•  Nedostaje usluga otapanja na pojedinim antibiotskim pripravcima

Navedeni parametar preuzet je iz trenutnog sustava, a ukoliko na pojedinom artiklu nedostaje, isti će biti potrebno aktivirati nakon finalnog transfera na dan produkcije

•  Na pojedinim artiklima pogrešno su prenešeni rokovi

Navedeni podaci preuzeti su iz trenutnog sustava, a ukoliko na pojedinom artiklu primjetite pogrešan rok, isti će biti potrebno ispraviti nakon finalnog transfera na dan produkcije

•  Ne postoji opcija Dug pacijenta

U EskulapWinu navedeno se izvodi kao rezervacija količine lijeka koji nije izdan. Rezervacija se može pregledati, ispisati i postaviti automatski na listu za narudžbu.
Pregled rezeviranih recepata vidljiv je pod opcijom Dokumenti - > Recepti -> Rezervirani gdje je omogućen i ispis.

•  Lijek s dodatnim radom

Lijek s dodatnim radom mora biti definiran kao magistralni pripravak koji sadrži određene komponente. Količina izrađenih kapsula unosi se u pojedinačnom prikazu, a komponente pod karticom “Receptura”.
Magistralni pripravak se izrađuje u željenoj količini te na taj način prikazuje na zalihi ljekarne spremno za izdavanje na recept.

•  Storno transakcije na POS uređaj

Storno transakcije odrađuje se automatski bez potrebe “prislanjanja” kartice.

•  Otvaranje kase bez naplate računa

Blagajna se otvara odabirom tipki CTRL+ O, tipkom F5 ili automatski nakon naplate računa. Navedeno ovisi o tipu printera i njegovim postavkama tako da navedeno svakako provjerite sa Vašom informatikom.

•  Pregled stanja zaliha u drugim ljekarnama

U blagajni u izborniku za unos artikala pozicionirajte se na željeni artikl te odaberite opciju “Druge ljekarne”.

•  Zaključenje blagajne prilikom svakog izlaska iz programa


Zahtjev je stavljen na listu za doradu. Navedeno će biti odrađeno nakon prijelaza na novi sustav.

•  Unos novog artikla sa Centralnog registra

Moguće je unijeti na dva načina :

•  Pojedinačno:
- odabirom opcije novi u alatnoj traci, a zatim odabirom opcije "Centralni registar" u opciji Registar -> Artikala i opciji Primke pojedinačno

•  Višestruko
- u tabličnom prikazu registra artikala odabirom opcije Centralni registar, a zatim "Učitaj artikle s CR":