Eskulap - Fakturiranje dopunsko

Fakturiranje dopunskih osiguranja

FAKTURIRANJE DOPUNSKIH ZDRAVSTVENIH OSIGURANJA

Pregled i obrada dopunskih osiguranja izvodi se u opciji Dokumenti -> Dopunska osiguranja. Trenutno je u sustavu moguća obrada dopunskih osiguranja Croatia, Triglav i Wiener:

Fakturiranje dopunskih osiguranja izvodi se zasebno po osiguranju na način da se u opciji "Recepti/Doznake" zajednički fakturiraju i recepti i doznake.
U navedenoj opciji označite sve recepte i doznake u odabranom periodu te odaberite " Knjiži":

Fakturiranje dopunskih osiguranja može se izvesti neovisno tome da li su recepti/doznake fakturirani HZZO-u.

SLANJE FAKTURE DOPUNSKIH OSIGURANJA

Fakture dopunskih osiguranja ljekarne su obvezne dostavljati u elektronskom obliku.
Označite fakturu koju želite poslati u jednom od željenih faktura dopunskog osiguranja te kliknite lijevom tipkom miša na gumb "Slanje fakture"


Program prikaže obavijest da je faktura uspješno poslana te u podatku "Slanje fakture" upiše potvrdu da je poslano.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082