Uputa za prijalaz ljekarne u ljekarničku ustanovu

 

 1. Od FINA-e zatražiti izdavanje certifikata za
  - fiskalizaciju maloprodajnih računa - Više o tome pogledajte na http://www.edborel.hr/htm/Fiskalizacija.htm
  - izdavanje eRačuna - Više o tome pogledajte na http://www.edborel.hr/htm/eRacun_priprema.htm
 2. Napraviti interni akt
  - u internom aktu potrebno je navesti podatke ljekarni s oznakama poslovnih prostora
  Primjer Internog akta možete vidjeti ovdje .
 3. Prijaviti radno vrijeme
  - putem portala ePorezne prijaviti radno vrijeme ljekarni unutar ljekarničke ustanove
 4. Obavijestiti vanjske partnere o zatvaranju ljekarne te otvaranju ljekarničke ustanove:
  - Trgovački sud (odobrenje za rad ustanove)
  - HZZO (dozvola, ovlasti za izdavanje eRecepata i eDoznaka za sve djelatnike ustanove, ovlasti za pristup web portalu za slanje faktura)
  - veledrogerije (zatražiti nove pristupne šifre za internetsko naručivanje i zaprimanje računa)
  - banke (zatražiti novi ugovor za korištenje pos uređaja)
  - dopunska osiguranja (zatražiti novi ugovor za obradu dopunskih osiguranja - novi pristupni podaci)
  - HOPAL - prijava na portal za serijalizaciju lijekova i izrada novih korisničkih podataka za serijalizaciju za svako izdavačko mjesto unutar ustanove
  - Ed Borel - dostaviti podatke ljekarni (OIB ustanove, certifikate fiskalizacije i eRačuna, interni akt - oznake poslovnih prostora, pristupne podatke dobavljača, pristupne podatke dopunskog osiguranja, pristupne podatke za GSK, korisničke podatke za serijalizaciju lijekova)
 5. Postupak prijelaza u ljekarni:
  - na dan prijelaza zaključuju se sve transakcije ljekarne (knjiže svi dokumenti) te izrađuje inventura robe i repromaterijala
  - nakon knjiženja inventure pokreće se zatvaranje ljekarničkog poslovanja, tj. opcija prijelaz u novu godinu i razdvajanje godina
  - u novo stvorenoj bazi programa izmjenjuju se podaci ljekarni, tj. upisuju podaci ustanove
  - učitavanje certifikata ustanove i pokretanje novih poslovnih prostora s početnim brojevima dokumenata 1

Priprema ljekarne

Uvod

Prije početka rada u novom sustavu potrebno je provjeriti transferirane podatke ljekarne.
U nastavku donosimo popis transferiranih podataka iz trenutnog sustav pa Vas molimo za provjeru prije početka rada:

•  parametri ustanove i ljekarne
- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Ljekarna “ (osnovni podaci, iban, broj ljekarne):- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Dokumenti “ (broj ljekrne HZZO, potpis na fakturi, početni brojevi veleprodajnih računa, primke):
- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Blagajna “ (broj kase i početni broj računa, zaglavlje maloprodajnog računa, način oznake operatera na maloprodajnom računu):


* zbog dodjele nove oznake poslovnog prostora broj računa na svim blagajnama biti će 1!

- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Fiskalizacija “ (oznake poslovnog prostora i period važenja certifikata):- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Serijalizacija “ (provjeriti ispravno unešene pristupne podatke odabirom opcije „Test pakiranja“)

- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Priključni uređaji “ (provjeriti printer za ispis maloprodajnih računa i postavke POS uređaja banke)

- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Centralni registar “ (provjeriti ispravno unešene podatke)

- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Email “ (provjeriti ispravno unešene pristupne podatke odabirom opcije „Test“)

- opciji Sistem -> Opcije i parametri pod opcijom „ Pozadinski procesi “ (aktivirati željene parametre)

•  usporediti početno stanje roba i repro sa zaključnim stanjem u starom sustavu
- za robu u opciji Evidencije -> Knjiga popisa roba- za repro u opciji Evidencije -> Knjiga popisa repro

•  Magistralni pripravci
- u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij provjeriti recepture pripravaka

•  Registar artikala
- broj jedinica mjere
- narkotici - oznaka narkotik
- antibiotski pripravci - usluga otapanje antibiotskih pripravaka
- ampulirane lijekove kojima je obvezna šifra aktivnosti 10014
- provjera kalkulacija cijene
- u kalkulaciji cijene provjera iznosa povratne naknade
- u kalkulaciji cijene provjera jedinice mjere i količine
- minimalne i optimalne zalihe
- grupe artikala
- proizvođači i dobavljači
- provjera barkod podataka artikala

•  Registar repromaterijal
- zalihe, cijene i broj jedinica mjere

•  Registar kupaca (veleprodaja)
- provjera parametara kupaca dopunskih osiguranja

•  Registar kreditnih kartica
- popis kartica i poveznica na pos uređaj

•  Registar pacijenata
- prenešeni su svi pacijenti iz prethodnog sustava

•  Registar radova
- u opciji Registri -> HZZO -> Laboratorijski rad provjeriti upisane koeficjente

•  Registar odgovornih osoba
- promjeniti lozinke koje su trenutno inicijali osobe i deaktivirati neaktivne korisnike
- provjeriti barkod šifre korisnika koje se koriste za ispis na maloprodajnom računu (podaci iz internog akta)

•  Registar lista lijekova i ortopedskih pomagala
- u opciji Cjenik -> Lista lijekova i Lista ortopedskih pomagala provjeriti važeće liste

•  Evidencija rokova
- u opciji -> Evidencije -> Rokovi -> Dnevnik rokova provjeriti prenešene rokove

Nakon provjere transferiranih podataka potrebno je napraviti test:

•  Blagajna
- provjera sljedećeg broja računa
- spajanje na cezih i dohvat recepta
- provjera printera i ispisa maloprodajnog računa - odabir opcije štampaj
- provjera fiskalizacije (naplata jedne stavke)
- provjera naplate na pos uređaj banke (naplata jedne stavke)
- provjera serijalizacije lijeka (pomoću opcije CTRL + S)
- provjera sljedećeg broja računa
- spajanje na cezih i dohvat recepta
- provjera fiskalizacije (ispis oznake JIR i ZK na maloprodajnom računu, ispis operatera i provjera formata broja računa)

•  Primka
- učitati primku dobavljača s interneta

•  Narudžbenica
- poslati narudžbenicu prema dobavljaču putem interneta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082