Promjena datuma

NAPOMENA: Promjena datuma računala se koristi samo u slučaju ako niste napravili završnu godišnu inventuru koja po zakonu treba biti na zadnji dan u godini!

Postupak promjene datuma na računalima koji koriste windows 7 operativni sistem:

  1. Desnom tipkom miša kliknite na datum i sat koji se nalazi u donjem desnom uglu ekrana
  2. Odaberite opciju "Adjust date/time" (Podešavanje datum/sat)


  3. Na novootvorenoj opciji odaberite "Change date and time" (Promjeni datum i sat)
  4. Odaberite željeni datum (31.12.2016), a zatim kliknite "OK"


  5. Postupak povrata ispravnog datuma je identičan gore navedenom postupku

Postupak promjene datuma na računalima koji koriste windows 10 operativni sistem:

  1. Desnom tipkom miša kliknite na datum i sat koji se nalazi u donjem desnom uglu ekrana
  2. Klikom miša na opciji "Set time automatically" (Postavi automatski sat) isključite automatski sat - postavite na OFF


  3. Pod opcijom Change date and time (Promjeni datum i sat) odaberete opciju "Change" (Promjeni)
  4. Odaberite željeni datum (31.12.2016), a zatim kliknite "Change" (Promjeni)


  5. Postupak povrata ispravnog datuma je identičan gore navedenom postupku ili vratite automatsko vrijeme računala (opisano pod točkom 2.)

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082