Korisničke razine i odgovorne osobe

Uvod

Korisničke razine se koriste za zabranu pristupa osobnim podacima neovlaštenim korisnicima.
U registru odgovornih osoba definiraju se osobe kojima je dozvoljen pristup programu kao i njihove ovlasti.
Ovlasti se definiraju na način da se svaka odgovorna osoba svrsta u neku grupu (npr. voditelj ljekarne, framaceut, tehničar itd.), a u opciji Sistem->Korisničke razine za svaku rolu definiraju se ovlasti tj pravo pristupa pojedinim opcijama u programu.

Postupak dodavanja ovlasti

 1. U opciji Registri -> Odgovorne osobe za svakog korisnika programa u pojedinačnom prikazu odaberite "Korisničku grupu":  Korisničke grupe podjeljene su na: Farmaceut, Tehničar, Knjigovođa i Voditelj ljekarne (ima sve ovlasti).
  Postoji više grupa "Farmaceut" i "Tehničar" ne iz razloga da svaki farmaceut ima svoju grupu već da možete napraviti različite ovlasti za farmaceute.
  *Na primjer korisničku grupu "Farmaceut 1" dodjelite farmaceutu koji ima više ovlasti od ostalih farmaceuta kojima ste dodjelili korisničku grupu "Farmaceut 2"
 2. U opciji Sistem -> Korisničke razine postaviti ovlasti za svaku korisničku grupu pojedinačno:  Postavljanje ili upravljanje ovlastima izvodi se na način da odaberete željenu korisničku razinu (program će u prozoru ispod prikazati sve korisnike unutar te razine), a zatim odabirom opcija po programu postavljate, tj. zabranjujete ulazak u željene opcije:  *Na slici je primjer u kojoj korisnička grupa "Tehničar 1", u kojoj se nalaze "Boška Bobetko" i "Ivan Horvat", u opciji Sistem imaju dozvoljen ulaz samo u podopcije "Izlaz iz programa" i "Opcije i parametri".
 3. Za spremanje podešenih ovlasti obavezno prije izlaza odaberite opciju "Spremi"

Unos nove odgovorne osobe i promjena lozinke korisnika

Unos nove odgovorne osobe: potrebno je prijaviti se u program kao 'Voditelj ljekarne' te u opciji 'Registri -> 'Odgovorne osobe' kliknuti na novi, zatim upisati podatke o osobi i spremiti unos klikom na gumb 'U redu' ili 'Tablično'.

Promjena lozinke: potrebno je prijaviti se u program sa korisnikom čiju lozinku mijenjamo ili kao 'Voditelj ljekarne', zatim u opciji 'Registri' -> 'Odgovorne osobe', pozicionirati se na navedenu osobu, otići u pojedinačni prikaz i kliknuti na 'Promijeni lozinku', upišete novu lozinku i kliknete na 'U redu'.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082