E-RECEPT

Općenito

Za dohvat elektroničkih recepata s CEZIH-a (centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Hrvatske) potrebno je sljedeće:

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082