Rezultati obrade faktura

 

Rezultati faktura vidljivi su nakon obrade djelatnika HZZO-a (najčešće dan nakon slanja) na portalu CEZIH pod opcijom Razmjena podataka -> Rezultat:

Do rezultata faktura na portalu HZZO-a možete doći na dva načina:

 1. Unutar programa EskulapWin
  - pod opcijom Dokumenti -> Fakture Rp. HZZO - > Fakture - odabirom opcije HZZO portal (bez označavanja faktura)
  - za prijavu odaberite željeni certifikat i upišite tajni pin kartice
  - na novootvorenom prozoru prikazat će se portal HZZO-a na kojem je potrebno otvoriti Razmjenu podataka, a zatim direktorij "Rezultat"
 2. Preko internet preglednika "Internet explorer"
  - u pregledniku otvorite stranicu www.cezih.hr
  - odaberite opciju Prijava za rad na HZZO portal
  - za prijavu odaberite željeni certifikat i upišite tajni pin kartice
  - na novootvorenom prozoru prikazat će se portal HZZO-a na kojem je potrebno otvoriti Razmjenu podataka, a zatim direktorij "Rezultat"

Unutar direktorija "Rezultat" nalaze se svi rezultati obrada faktura u tekstualnom obliku. Naziv datoteke isti je nazivu poslanog sloga fakture. Pronađite željeni rezultat te klikom miša otvorite za prikaz detalja:

Za otvaranje datoteke odaberite željeni certifikat i upišite tajni pin kartice. Ako se pojavi poruka "Forbidden", moguće je da ste odabrali pogrešan certifikat s kartice ili Vam je uključena zaštita u internet pregledniku.
Zaštitu koja blokira otvaranje datoteka na portalu HZZO-a možete isključiti u internet exploreru pod opcijom Tools -> Options -> Security - Enable Protected Mode:


Nakon uspješnog otvaranja željenog rezultata prikazat će se poruka HZZO-a vezana za poslane fakture:U slučaju pitanja, kontaktirajte HZZO na tel. 01/37 95 642 ili pišite na helpdesk@hzzo.hr

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082