Štampanje upotrebe lijeka

Uvod

U programu EskulapWin dodana je opcija štampanja upotrebe lijeka na termalni printer.
Upotreba lijeka se preuzima s eRecepta te se ispisuje na "Dymo Label Writer" printeru.
Ispis je za sad napravljen na papirnatu samoljepivu naljepnicu veličine 57 x 32 mm.

Princip ispisa je da kada dohvatite eRecept te odaberete "Ispis upotrebe", program će preuzeti željeni lijek
te istodobno ispisati naljepnicu s upotrebom.
U ljekarni je dovoljno imati jedan uređaj jer ima podršku za "mrežni" ispis, tj. može se koristiti za više računala.


Parametari za aktiviranje štampanja upotrebe lijeka

Opciju štampanja upotrebe lijeka aktivirajte u Sistem -> Opcije i parametri - Priključni uređaji na način da aktivirate parametar "Ispis naljepnica na receptu"

Nakon aktiviranja opcije štampanja možete podesiti i veličinu slova prilikom ispisa na način da upišete željenu veličinu u polje "Veličina slova" (inicijalno je upisana veličina 10)

Rad na blagajni

Aktiviranjem opcije štampanja upotrebe lijeka, na blagajni će se na eReceptu prikazivati gumb "Ispis upotrebe".

Odabirom navendene opcije program će izdati recept te ispisati naljepnicu sa sljedećim podacima:

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082