Sandoz - Terappia

UvodTerappia je mobilna aplikacija tvrtke Sandoz kojoj je cilj pomoći pacijentu da uzima lijekove redovito, na vrijeme, u ispravnoj dozi i na ispravan način. Cilj projekta je povećati suradljivost pacijenata u liječenju i omogućiti što bolju komunikaciju između liječnika, ljekarnika i pacijenta. Liječniku se putem ažuriranja programa omogućava strukturirano unošenje doziranja prilikom pisanja recepata, a ljekarniku se dobivanjem takvog recepta omogućava čitko i ujednačeno ispisivanje doziranja na račun i u QR kod koji sadrži pacijentove lijekove i postavljene podsjetnike za uzimanje lijekova. Sve što pacijent mora učiniti je skenirati QR kod s računa pomoću aplikacije Terappia i uzimati lijekove kako i kada mu to podsjetnik iz aplikacije kaže.
*QR kod je tip matričnog barkoda koji je za razliku od standardnog barkoda brži u čitljivosti i omogućuje veće pohrane podataka. Vezano za upite ili bilo koje informacije vezane uz projekt
Zbog ispisa QR koda na maloprodajnom računu, opciju je moguće koristiti samo na termalnim pisačima. Za aktivaciju programa Terappia možete se obratiti Morani Gerić Štimac putem elektronske pošte morana.geric_stimac@sandoz.com ili pozivom na broj 0912353157

Parametari za aktiviranje opcije

Aktivacija opcije "Terapija" u programu EskulapWin izvodi se u opciji Sistem -> Opcije i parametri pod karticom " Terapija " na način da:

 

Rad na blagajni

Terapija za uzimanje lijeka se preuzima/unosi na blagajni prilikom obrade recepta. Da li je terapija upisana od strane liječnika možete provjeriti na prikazu dohvaćenog recepta prema podatku "Način upotrebe" kao:

Ovisno o prikazu dohvata recepta, detaljan prikaz terapije za pojedini recept moguće je prikazati klikom miša na opciju "Prikaži" ili "Način upotrebe":

Ako se radi o pojedinačnom prikazu recepta ili odabiru opcije "Prikaži" na prikazu svih recepata terapija se prikazuje odabirom opcije "Terapija":

Prikaz strukturirane terapije (unešene od strane liječnika):

Prikaz nestrukturirane terapije (nije unešena od strane liječnika ili neispravna):Pregled terapije moguće je dopuniti ili promjeniti klikom miša u svakoj od prikazanih kolona (interval uzimanja, dnevni ritam...). Za pomoć u popunjavanju doziranja možete koristiti naputak liječnika prikazanog u polju "Način uporabe". Osim doziranja, moguće je odabrati i datum početka primjene te ispis doziranja na maloprodajnom računu u tekstualnom obliku.

Odabirom opcije "U redu" odobravate lijek za printanje na QR kod i printanje tekstualnog doziranja na maloprodajni račun.

Za lijek je moguće upisati više načina doziranja. Svako dodatno doziranje izvodi se klikom miša na ikonu"+", te popunjavanjem novog doziranja (doziranje2, doziranje3...):

Nakon upisane terapije te obrade recepata, u trenutku naplate računa, odabirom opcije "Terapija" još jednom je moguće pregledati/promjeniti terapiju:

U trenutku naplate, na prikazanom ekranu terapija vidljivi su svi lijekovi sa sljedećim podacima:

Nakon naplate računa program će na maloprodajnom računu ispisati QR kod i uputu za terapiju:

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082