Izdavanje eRačuna

Parametar za slanje e-Računa obveznicima javne nabave

- u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kupci -> Veleprodaja postavite parametar "eB2G eRačun (javna nabava) " svim kupcima koji su obveznici javne nabave, tj. kojima ste obvezni slati račun u elektronskom obliku:


Izrada računa

- postupak izrade računa ostaje isti kao i do sad. Nakon unosa svih elemenata računa, račun je prije slanja potrebno proknjižiti! Računi koji su proknjiženi za kupce javne nabave imat će status "Nije zaprimljen ":


Slanje računa

- eRačun šaljete tako da se pozicionirate na račun koji želite poslati i lijevom tipkom miša kliknete na gumb "eRačun - slanje"eRačun koji je uredno poslan dobit će status "Zaprimljen"

Ukoliko je potrebno navedeni eRačun stornirati i ispraviti, storno eRačuna se također šalje na FINU:

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082