E-DOZNAKA

Dohvaćanje eDoznaka

Postupak dohvaćanja eDoznaka:

  1. U opciji Receptura -> Blagajna kliknite na gumb "eRecept/eDoznaka" ili na tipkovnici pritisnite na tipku F4
    (Za dohvat eDoznaka potrebno je aktivirati parametar "Dohvati pomagala")


  2. Upišite Matični broj osigurane osobe za pretragu
  3. Klikom na U redu program će prikazati eDoznake odabranog pacijenta koji su spremni za izdavanje (ne prikazuje eDoznake rezervirane u drugoj ljekarni)

Prikaz i obrada eDoznake

Ako za odabranog pacijenta postoje eDoznake program će prikazati slijedeće:

Nakon podataka pacijenta prikazan je popis pomagala sa sljedećim podacima:

Dodatne informacije o propisanom pomagalu na eDoznaci

Ispod podataka pomagala prikazane su opcije:

Uvjeti za izdavanje eDoznake

eDoznake nisu spremne za izdavanje ako:

Ako su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni, program će dozvoliti izdavanje eDoznake

Provjera, fakturiranje i brisanje eDoznake

Provjera eDoznake izvršava se u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO -> Doznake odabirom opcije "Provjeri".
eDoznaka nakon naplate na blagajni treba poslati poruku "G1Result" na sustav CEZIH. Ako je poruka na CEZIH uspješno poslana, u koloni "G1Result" pisat će "U redu ", a u slučaju neuspješnog slanja "Nije poslano".


eDoznake koje nisu poslane na sustav potrebno je odabrati te odabirom opcije "Ponovno slanje" poslati na sustav CEZIH.
Ako eDoznaka nije poslana zbog neke greške, pozicioniranjem miša na polje G1 result, na poruku "Nije uspješno poslano" program će prikazati razlog ne slanja:

Za vraćanje eDoznake u blagajnu, potrebno je doznaku brisati klikom na "Briši".

NAPOMENA: Doznaku je potrebno obrisati sa HZZO karticom osobe koja je navedenu doznaku i izdala!

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082