WEB SHOP MEDIKA

Uvod

Pharmeria je internetska trgovina putem koje kupci mogu naručivati artikle iz ponuđenog kataloga.
Nakon što izabere željene proizvode kupac donosi odluku želi li robu preuzeti u odabranoj ljekarni ili želi da mu se ona isporuči na adresu putem dostavne službe te način plaćanja online ili pri preuzimanju.
Ove upute opisuju samo postupke za preuzimanje u ljekarni, a ne i postupak naručivanja i administriranja u web trgovini.

Preuzimanje robe u ljekarni

Potupak preuzimanja robe u ljekarni sastoji se od četiri moguća scenarija:

Zaduživanje robe u ljekarnu

Ako se kupac odlučio naručene proizvode preuzeti u  ljekarni, Pharmeria (Medika) će u zaseban paket upakirati naručene proizvode i poslati ga u ljekarnu. Na paketu biti će iskazan broj narudžbe dodjeljen kupcu u web trgovini prilikom narudžbe. Kada paket dođe u ljekarnu kupac će elektroničkom poštom biti obaviješten da ga može preuzeti.
Ljekarna će za primljenu robu napraviti primku/kalkulaciju.
Primka/kalkulacija radi se na isti način kao za robu koju ljekarna inače naručuje od Medike osim što je u prikazu postojećih računa za učitavanje s Medikinog web servisa vidljivo da li je riječ o web narudžbi te broj web narudžbe.

 

Ako u ljekarni ne postoji artikl koji je naručen u web trgovini, ljekarna ga mora dodati u Registar artikala. Artikl koji se prodaje putem web trgovine uvijek ima broj jedinica mjere jedan. Ukoliko u ljekarni artikl koji je naručen nije povezan, ljekarna ga mora povezati. Dodavanje i povezivanje artikala radi se na isti način kao do sada.
Nakon učitavanje primke broj narudžbe biti će vidljiv u tabličnom i pojedinačnom prikazu.

Tablični prikaz:

Pojedinačni prikaz:

 

Izdavanje robe kupcu

U trenutku kada kupac dođe po robu u ljekarnu, prezentirati će broj narudžbe koji je dobio u web trgovini. Izdavanje robe započinje klikom na gumb "Web trgovina" u donjem lijevom uglu blagajne i upisom ili skeniranjem broja narudžbe.

Pritiskom na tipku "U redu" prikazati će se sadržaj web narudžbe.

Ako je status narudžbe "Spremno za isporuku" u prikazanoj tablici u stupcu "Izdano" inicijalno će biti prikazana količina koja je naručena u web trgovini (stupac "Naručeno"). Ako kupac želi smanjiti količinu određenog artikla u stupcu "Isporučeno" treba upisati količinu koja se izdaje. Nije moguće izdati veću količinu od naručene već samo naručenu ili manju količinu. Ukoliko kupac želi u potpunosti otkazati narudžbu treba kliknuti na gumb "Otkaži" u donjem lijevom uglu čime narudžba prestaje biti aktivna. Kupac prilikom naručivanja može izabrati plaćanje "pri preuzimanju" ili "online plaćanje". U slučaju ako se kupac odluči za plaćanje "pri preuzimanju" kod obrade narudžbe treba izabrati način plaćnja: gotovina ili kreditna kartica. Ako se izabere plaćanje kreditnom karticom izaberite vrstu kreditne karice i broj rata. Za plaćanje cjelokupnog iznosa broj rata je nula.

Klikom na gumb "Izdaj" autorizirat će se kreditna kartikca (ako se plaća njome) te fiskalizirati i štampati maloprodajni račun čime je završeno izdavanje robe u ljekarni.
Klikom na gumb "Odustani" za razliku od otkazivanja narudžbe ona i dalje ostaje aktivna, tj. kupac je može naknadno podići.

Napomena: Ako se u paketu nalazi barem jedan OTC lijek što je vidljivo na vrhu narudžbe, paket se u ljekarni mora otvoriti prilikom predaje robe kupcu.
Inače se paket ne mora otvarati ako se to ne želi.

Povrat robe u ljekarnu od strane kupca

Kupac može pod određenim okolnostima (Zakon o zaštiti potrošača) vratiti preuzetu robu u ljekarnu. U ljekarnu se može vratiti samo roba koju kupac preueo u ljekarni, a ne i roba koja je kupcu dostavljena na adresu.

Za povrat robe kupac mora imati maloprodajni račun na kome piše broj narudžbe.

Povrat robe započinje na isti način kao i izdavanje robe klikom na gumb "Web trgovina" u blagajni te upisom broja narudžbe.
Kad se prikaže narudžba koja će imati status "Isporučena" treba kliknuti na gumb "Povrat" u donjem desnom uglu nakon čega će se prikazati novi dialog za upis podataka o povratu.

U stupcu "Izdano" nalazi se izdana količina, a u stupcu "Vraćeno" prikazat će se prije vraćena količina ako je kupac već vraćao proizvode s te narudžbe. U stupac "Vrati" treba upisati količinu koja se u tom trenutku vraća.

Nije moguće vratiti veću količinu od razlike izdane i prethodno vraćene količine. Klikom na gumb "Povrat" fiskalizirati će se i štampati maloprodajni račun za povrat čime je povrat završen.

Povrat vraćene robe u Mediku

Ljekarna vraćenu robu od kupca može zadržati za daljnu prodaju ili vratiti u Mediku.

Povrat robe u Mediku identičan je povratu bilo koje druge robe u Mediku.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082