Fokus grupe

Uvod

Fokus grupe koriste se za ciljano izdavanje artikala unutar ljekarničke ustanove iz prethodno određene grupe artikala prikazano po prioritetu izdavanja.

U programu Centralni registar

1. Fokus grupre definiraju se u opciji Registri -> Fokus grupe. U tabličnom pregledu vide se do tada definirane fokus grupe. Nova grupa otvara se klikom na gumb "Novi" u alatnoj traci. Postojeće grupe se ažuriraju klikom na gumb "Promijeni" u alatnoj traci (ili klikom na tab Pojedinačno).
2. U prikazanom pojedinačnom pregledu upišite naziv fokus grupe. Nakon toga u tablicu dodajte artikle koji pripadaju u tu fokus grupu. Artikli u fokus grupi se dijele na nefokusirane (imaju prioritet nula) i fokusirane (imaju prioritet veći od nula)
NAPOMENA: Artikli se u fokus grupu mogu dodati pojedinačno ili skupno. Upišite nekoliko slova naziva artikla i pritisnite enter. U prikazanom prozoru označite jedan ili više artikala koje želite dodati u fokus grupu. Nakon toga fokusiranim artiklima upišite prioritete. Fokusrani artikli će na blagajni biti prikazani redoslijedom po prioritetu. Time je definiranje fokus grupe završeno.U programu EskulapWin

1. Na jednom računalu u ljekarni, u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Centralni registar postavite parametar "Ažuriraj fokus grupe artikala prilikom ulaska u program".
Na taj način će se u ljekarni kod palenja tog računala automatski učitati sve promjene koje su napravljene na fokus grupama u centralnom registru.
2. Kod izdavanja artikla na blagajni, ako se za prodaju izabere nefokusirani artikl, program će automatski prikazati sve fokusirane artikle u toj fokus grupi, poslagane po prioritetu.

NAPOMENA: Kako bi smanjili popis fokusiranih artikala na blagajni (pošto u fokus grupi može biti više artikala), na blagajni će se prikazati samo "podgrupe" artikala

3. Ako se izabere fokusirani artikli iz neke od fokus grupa u blagajni neće ništa biti prikazano. 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082