Upute za rad s generičkim lijekovima

Registar artikala

S obzirom na to da na listi lijekova generički lijekovi imaju cijenu 0, prilikom unosa novog artikla s liste kao i prilikom ažuriranja liste lijekova u podatak artikla Cijena HZZO biti će se upisana cijena 0.

Obrada recepata

Kod dohvata recepata inicijalno se upisuje cijena 0,00

Prilikom izdavanja program upozorava da je cijena lijeka 0,00 te predlaže upis nabavne cijene.

NAPOMENA: Ukoliko u dolje navedenom koraku kliknete na tipku ne, na recept će biti upisana cijena 0,00 te će recept biti fakturiran prema HZZO-u s tom cijenom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082