Cijepljenje u ljekarnama

Uvod

Zajednički projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore pod nazivom „Ljekarna kao mjesto cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“ pokrenut je kako bi se ostvarili zajednički ciljevi - ubrzalo cijepljenje što većeg udjela stanovništva i što prije obuzdala pandemija COVID-19.

Ljekarne u kojima će se provoditi cijepljenje pravodobno će obavijestiti građane (putem obavijesti na ulaznim vratima, službenoj stranici ljekarne ili društvenim mrežama) o načinu prijave i terminima u kojima će se provoditi cijepljenje u pojedinoj ljekarni.

Evidencija provođenja cijepljenja u timovima u zdravstvenim ustanovama koji provode cijepljenje provoditi će se u lokalnim aplikacijama pojedinih timova.

Za unos obavijesti o cijepljenju potrebno je umetnuti pametnu karticu cijepitelja u čitač (NIJE POTREBNO SPAJANJE VPN VEZE) te sljediti dolje navedeni postupak.

VIDEO PRIKAZ PRIMJERA

Priprema računala za naručivanje cjepiva

Na računalima koji će se koristiti za naručivanje potrebno je instalirati sljedeće:

1. Program za čitanje certifikata s pametne kartice AkdSHCard
2. Certifikate: Cezih certifikat i zdravlje.hr.cer

Certifikat se instalira na lokalno računalo u "Trusted Root Certification":

Osim certifikata, na računalu je potrebno instalirati čitač kartice u koji će se prilikom svakog slanja obavezno umetnuti "smart-kartica" (iskaznicu zdravstvenog osiguranja)
Certifikat s pametne kartice se instalira automatski prilikom umetanja u čitač, a u trenutku slanja obavijesti o cijepljenju potrebno je samo upisati tajni pin i pritisnite "U redu"

Definiranje odgovorne osobe za upis cijepljenja

U opciji Registri -> Odgovorne osobe odabirom opcije "Novi" upišite podatke cjepitelja s korisničkom grupom "Cjepitelj":


Unos i evidencija cijepljenja


Unos i evidencija cijepljenja izvodi se u opciji Evidencije -> Obavijest o cijepljenju.
U tabličnom prikazu evidentirane su sve obavijesti cijepljenja ljekarne sa sljedećim podacima:

Postupak unosa i slanje obavijesti cijepljenja je sljedeći:

 1. Dohvat cijepnog kartona pacijenta
  - u tabličnom prikazu opcije Obavijesti o cijepljenju odaberite opciju "Novi", a zatim upišite jedan od ponuđenih podataka za identitet pacijenta:


  - odabirom opcije "U redu" program se spaja na sustav eVaccination gdje je za ulaz potrebno upisati tajni PIN pametne kartice

 2. Pregled/Ažuriranje podataka pacijenta
  - spajanjem na sustav program dohvaća podatke pacijenta te ih prikazuje u kartici: "Pacijent":  - u zaglavlju prikazane opcije vidljivi su osnovni podaci pacijenta, a podnožju njegove prethodno upisane alergije ili nuspojave
  - osnovne podatke pacijenta moguće je ažurirati dok je za dodavanje alergija ili nuspojava potrebno aktivirati željeni upis, a zatim dopuniti podatkom MKB šifre i napomene (nije obvezno)
  - spremanje unešenih zapisa izvodi se odabirom opcije "U redu" ili prelaskom na opciju "Cijepljenje"

 3. Unos podataka o cijepljenju
  - nakon provjere/ažuriranja podataka pacijenta odaberite opciju "Cijepljenje"
  - odaberite podatak "Doza slijed"
  - dvostrukim klikom miša u polje "Zaštićeno ime" odaberite cijepivo
  - upišite seriju i rok cijepiva  - podatak cjepitelj automatski se upisuje s podatkom prijavljene osobe u program ali ga po potrebi možete promijeniti
  - napomena i reakcije nisu obvezni podaci
  - spremanje unešenih zapisa izvodi se odabirom opcije "U redu" ili "Izlaz"

 4. Provjera podataka ljekarne
  - podaci upisani pod karticom "Ustanova" preuzimaju se iz matičnih podataka ljekarne
  - podatke je potrebno provjeriti samo prvi put 5. Spremanje i slanje
  - spremanje unešenih podataka pacijenta i cijepljenja izvodi se odabirom opcije "Izlaz"
  - spremljeni podaci prikazuju se u tabličnom prikazu u statusu "Nije poslano":  - obavijesti o cijepljenju šalje se u sustav eVaccination (Centralni karton cijepljenja Republike Hrvatske) odabirom opcije "Pošalji podatke"

  Ukoliko je poruka uredno zaprimljena , sustav eVaccination vraća odgovor s potvrdom o urednom zaprimanju, a ukoliko poruka nije uredno zaprimljena sustav vraća poruku s greškama.
  Otkazivanje pogrešno poslane obavijesti izvodi se opcijom "Briši" koja šalje poruku otkazivanje prethdno poslane obavijesti na sustav eCijepih.

 6. Ispis potvrde
  - nakon uspješno poslane obavijesti o cijepljenju potrebno je ispisati potvrdu pacijentu
  - pozicioniranjem na željeni zapis cijepljenja te odabirom opcije "Štampaj" program će ispisati potvrdu o provedenom cijepljenju

Cijepni karton

Osim slanja obavijesti i evidencije cijepljenja, u opciji Evidencije -> Cijepni karton omogućen je dohvat cijepnog kartona pacijenta.
Navedena opcija može se koristiti za provjeru prethodnih cijepljenja (prikazuje i cijepljenja koja nisu odrađena u matičnoj ljekarni)

Princip dohvata cijepnog kartona je sljedeći:

- pokrenite opciju Evidencije - Cijepni karton pacijenta, a zatim upišite jedan od ponuđenih podataka za identitet pacijenta:


- odabirom opcije "U redu" program se spaja na sustav eVaccination gdje je za ulaz potrebno upisati tajni PIN pametne kartice

Dohvaćen cijepni karton pacijenta u inicijalnom prikazu sadrži podatke o pacijentu s podacima alergijama i nuspojavama:

Pod opcijom "Cijepni karton" vidljive su evidencije svih cijepljenja s podacima kada je pacijent cijepljen, podacima cjepiva te podacima cjepitelja:

Pozicioniranjem na željeni zapis cijepljenja u cijepnom kartonu te odabirom opcije "Cijepljenje" prikazuju se detalji cijepljenja:


VIDEO PRIKAZ PRIMJERA CIJEPLJENJA U PROGRAMU

Cijepljenje inozemnih pacijenata booster dozom

U Republici Hrvatskoj omogućeno je cjepljenje inozemnih pacijenata. Ako se radi o prvoj dozi, postupak je isti kao i za ostale pacijente ali ukoliko se radi o drugoj ili booster dozi potrebno je provjeriti postoje li prijašnji zapisi u sustavu eCjepih. Ukoliko podaci o cjepljenju nisu evidentirani, inozemni pacijent dužan je prikazati potvrdu o cjepljenu koje je odradio u drugoj državi, a cjepitelj upisati u navedeno u sustav. Prethodne evidencije cjepljenja unosite u sustav eCjepih na način da na polju "Akcija" odaberete "Prijepis" te obavezno upišete državu u kojoj je prvotno pacijent cijepljen prvom ili drugom dozom.

Nakon upisa prve i druge doze te slanjem istih na eCjeplih sustav nastavljamo s upisom booster doze kao i inače.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082