Poslovni proces u fazi rada bez papira, s osvrtom na izvanredne uvjete u ljekarnama

Uvod

U radu bez papira (tiskanica recepata i uputnica) liječnici iz PZZ ordinacija prilikom svakog posjeta pacijenta, mogu na zahtjev pacijenta ispisuti tiskanicu "Povijest bolesti pacijenta iz ordinacije PZZ-a", sa podacima o ordiniranju na dan posjete. Povijest bolesti pacijenta je vlasništvo pacijenta. U redovnom radu liječnici, farmaceuti i medicinski biokemičari šalju eRecepte odnosno ePZZ Lab uputnice posredstvom centralnog sustava (CEZIH - G1). U slučaju tehničkih problema, radi kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga prema pacijentima, definirane su alternativne procedure. Ovaj dokument opisuje kako se treba postupati izvanrednim situacijama.

Osnovna podjela izvanrednih situacija

a) Nestanak struje u zdravstvenoj ustanovi
b) Nemogućnost uspostave komunikacijske veze prema centralnom sustavu (modem, internet, VPN,...) ili problem na strani centralnog sustava (G1 - CEZIH-u)

U izvanrednoj situaciji lijek se može izdati samo na temelju obrasca Povijesti bolesti + razgovor s Helpdeskom (NN 131 od 24.11.2010) .

Za ponovljive recepte, ukoliko nije prvo izdavanje, u izvanrednoj situaciji lijek se može izdati samo uz predočenje Trakice za ponovljive recepte + razgovor s Helpdeskom.

Razgovor s djelatnikom Helpdeska se snima.

a) Pacijent ima važeću tiskanicu recepta (eRecept ne postoji).
Izdavanje lijeka se odvija po staroj proceduri.

b) Pacijentu je propisan eRecept i sa sobom nosi povijest bolesti
VAŽNO! Preduvjet za provedbu ovog postupka je da je broj telefona ljekarne prijavljen u Zavodu i registriran u bazi ZOROH. Ukoliko broj nije registriran, Help desk će odbiti provođenje rezervacije.

Ljekarnik nazove na Help desk Zavoda, predstavlja se (imenom, prezimenom, šifrom ljekarne, svojom šifrom zdravstvenog djelatnika, brojem pametne kartice i brojem telefona) te traži rezervaciju lijeka za pacijenta. Djelatnik help deska se identificira imenom i prezimenom te šifrom zaposlenika (iz baze LAUS). Za identificiranje pacijenta i recepta potrebno je reći MBO te ime i prezime pacijenta i datum rođenja pacijenta. Kada djelatnik Help deska dobije u aplikaciji podatke i propisanim receptima, ljekarnik čita podatke o lijekovima koji su upisani na povijesti bolesti (naziv lijeka i ATK šifru lijeka, doziranje, oblik, broj pakiranja). Djelatnik help deska ljekarniku daje i ostale podatke vezane za recept (na kojoj se listi lijek nalazi, da li je hitan, da li je dozvoljena zamjena...) U slučaju ponovljivih recepata, pacijent u slučaju nestanka struje može podiči lijek, ako ima Trakicu za ponovljivi recept s koje ljekarnik iščitava podatke djelatniku Helpdeska. U slučaju ponovljivog recepta, djelatnik Helpdeska mora, prema datumu posljednjeg izdavanja, ljekarniku reći da li uopće može izdati lijek ili je za izdavanje prerano. Djelatnik Help deska provodi rezervaciju recepta/recepata, na upit ljekarnika daje ljekarniku i ostale podatke o lijeku, odnosno receptu. Nadalje, djelatnik Helpdeska potvrđuje za koje recepte (lijekove) je uspješno obavljena rezervacija te ljekarniku daje svoje ime i šifru zaposlenika. Nakon što dobije potvrdu rezervacije, ljekarnik izdaje lijekove. Djelatnik Help deska će ljekarniku također dati podatke o statusu osiguranja osiguranika. Ljekarnik podatke o izdanom lijeku upisuje u Očevidnik e-Recepata izdanih u izvanrednoj situaciji. Očevidnik e-Recepata izdanih u izvanrednoj situaciji ljekarnici su dužni voditi elektronički, a papirnato samo dok nema struje. Podaci koji se upisuju u Očevidnik e-Recepata izdanih u izvanrednoj situaciji nalaze se, zajedno s papirnatim obrascem na www.hljk.hr ili klikom na Očevidnik e-Recepata. U slučaju da u izvanrednoj situaciji ?nestanak struje, ljekarnik izdaje lijek na ponovljivi recept prvi puta, trakicu za ponovljive recepte je dužan ispisati naknadno, po dolasku struje, te obavijestiti pacijenta kada je može podići. Ljekarnik je sve izdane lijekove dužan naknadno registrirati u G1 sustavu koristeći vlastitu aplikaciju najduže u roku 7dana.

c) Pacijentu je propisan eRecept i sa sobom ne nosi povijest bolesti
Pacijenta se upućuje da donese povijest bolesti.

Popis telefonskih brojeva HZZO Help deska
Samo u slučajevima izvanrednih situacija zdravstvena ustanova zove Help desk HZZO-a.
Radno vrijeme Help deska HZZO-a:
Radnim danom: 7:00-20:00
Subotom 7:00-15:00

Postupak rada u programu EskulapWin

U slučaju nestanka struje ili onemogućenom pristupu računalu postupate na sljedeći način:

1. ljekarnik izdaje lijekove prema gore navedenoj proceduri u izvanrednoj situaciji i zapisuje podatke u papirnatu "Knjigu kopije recepata izdanih u izvanrednoj situaciji"
2. kad se omogući pristup računalu, ljekarnik dohvaća i izdaje lijekove na blagajni putem e-recepta (e-recept F4) i stavlja oznaku na e-receptu "Izdano u izvanrednoj situaciji"3. klikom na "Izdaj" program otvara "Cezih Help desk" za upis Imena i prezimena i ID djeltnika helpdeska, te upisuje potrebne podatke u "Elektronsku knjigu kopije recepata izdanih u izvanrednoj situaciji" (sa statusom "Povezan")

U slučaju nemogućnosti uspostave veze prema centralnom sustavu i problema na strani centralnog sustava u programu EskulapWin postupate na sljedeći način:

1. ljekarnik izdaje lijekove prema gore navedenoj proceduri u izvanrednoj situaciji i istovremeno u blagajnu unosi lijek na stari način (kao da imate papirnati Rp) samo umjesto vrste plaćanja "R" stavljate vrstu plaćanja "E"2. prije prikaza recepta program prikazuje prozor "Cezih Help desk" u kojem su vidljivi podaci koje treba dojaviti HZZO Help desku osnosno u koji je potrebno upisati podatke o djelatniku help deska, pacijentu i liječniku:

Telefone za izvanredne situacije upišite u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> E - recepti (brojevi telefona Vaše ljekarne koje ste prijavili HZZO-u za slučaj izvanredne situacije), a podatke o ljekarniku u Registar -> Odgovorne osobe (Broj pametne kartice nalazi se na zdravstvenoj iskaznici pored datuma rođenja, npr. 0012250)


Jednom upisani podaci se pamte za taj račun i ponavljaju na sljedećim receptima s vrstom plaćanja "E". Nakon naplate računa recepti s navedenim podacima se upisuju u "Knjigu kopije recepata izdanih u izvanrednim situacijama" u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Rezervirani pod "Knjga kopije recepata"

4. Kad se veza prema centralnom sustavu (CEZIH-u) uspostavi potrebno je u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Rezervirani pod "Knjga kopije recepata" povezati recept izdan u izvanrednoj situaciji s receptom na CEZIH-u.

Povezivanje recepata se radi na računalu koji je spojen na sustav CEZIH na način da odaberete željeni recept i kliknete na gumb "Poveži". Ukoliko recepti odabranog pacijenta postoje na CEZIH-u program će ih prikazat u novo otvorenom prozoru "Odabir Cezih recepata" gdje je potrebno odabrati ispravan recept i kliknuti na "U redu".

NAPOMENA: Recepti koji nisu povezani s centralnim sustavom ne prolaze provjeru recepata u Receptima HZZO te za iste nije moguće fakturiranje.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082