Korisnički favoriti

Uvod

Opcija korisnički favoriti omogućuje kreiranje osobne trake s prečacima opcija programa EskulapWin.
Favoriti se spremaju za svakog korisnika posebno, a prikazuju se odabirom opcije "Korisnički" na vertikalnom izboru prečaca.

Rad s korisničkim favoritima

Korisnički favoriti, kreiraju se u opciji Sistem -> Korisnički favoriti odabirom opcije "Novi", a zatim upisom željene opcije. Unosom naziva željene opcije program pretražuje u kojim se sve "Grupama" i "Opcijama" nalazi traženi pojam:


* Primjer na slici prikazuje pretraživanje pojma "Recepti", gdje je vidljivo da se nalazi u 8 različitih opcija.

Pozicioniranjem na željenu opciju te odabirom "U redu" stvara se prečac opcije u vertikalnom prikazu korisničkih prečaca:

Promjena favorita izvodi se na način da se pozicionirate na postojeći favorit koji želite zamjenite, a zatim odabirom opcije "Promjeni", izaberete neki drugi.

Korisničke favorite prikazujete u programu odabirom opcije "Korisnički" na vertikalnom prikazu prečaca opcija:


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082