Podjela praška u kapsule

 

Pošto prilikom podjele praška u kapsule ljekarna koristi i repromaterijal (neutralni vehikulum, kapsule,....), da bi se razduživale utrošene komponente, obračun rada 72090 izvodi se preko Magistralnog laboratorija.
U nastavku je primjer za obračun rada Enap tbl. 20x5mg:

Liječnik je na recept propisao Enap tbl. a 5mg i naznačio potrebu da se lijek iz originalnog pakiranja razdjeli u 60 prašaka po 0,3mg, a preporučena doza za primjenu je 2 x dnevno po 1 prašak.
Originalno pakiranje Enap tbl a 5 mg ima 20 tableta.

1. u Registru repromaterijala potreban je repromaterijal "Enap tbl 20x5mg repromaterijal" s brojem jedinica mjere 20

2. Navedeni repromaterijal ulazi na stanje putem primke repromaterijala ali ako navedenog repromaterijala nemate na stanju repra, već je zaprimljen preko primke robe potrebno je pomoću Međuskladišnica (Međuskladišnica robe - Izlaz i Međuskladišnica repro ulaz) transferirati zalihu s robe na repromaterijal.

3. u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij -> Receptura pripravaka ukoliko ne postoji, definirajte pripravak "Enap prašci 60x0,3mg"

•  unesite parametre HZZO (ATK šifra, Režim, Cijena HZZO, ...) kao na slici :

4. u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij -> Receptura pripravaka -> Receptura definirajte recepturu (komponente i rad) kao na slici

5. u opciji Receptura -> Magistralni -> Izrada pripravaka i stanje iradite potrebnu količinu magistralnog pripravka

Prilikom taksiranja recepta program će obračunati uslugu 72090 prema važećim propisima HZZO-a.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082