Utrošak vode

Utrošak vode

"Utrošak vode" služi za evidenciju potrošnje vode prilikom otapanja antibiotskih pripravaka. Za praćenje utroška vode potrebno je svakom artiklu koji otapate odrediti količinu utrošene vode.

Postupak je sljedeći :

Definiranje utroška vode

Rashod potrošnje vode

Periodično, preporučamo jednom mjesečno, potrebno je evidentirati utrošak vode te izraditi prateći dokument. Dokument "Utrošak vode" knjiži se u "Knjigu popisa repromaterijala" kao razduženje i vidljiv je u materijalnoj kartici repromaterijala kao izlaz.

VIDEO PRIMJER (kliknite mišem na "video primjer" za prikaz jednog primjera izrade utroška vode)

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082