EVIDENCIJA PLAĆANJA HZZO-a

Uvod

Evidencija plaćanja HZZO-a je opcija koja služi za automatsko evidentiranje uplata HZZO-a. Preduvjet za korištenje ove opcije je da ljekarna od HZZO-a dobije specifikaciju uplate u excel datoteci te instaliran program Microsoft Excel. Specifikaciju uplate dobivenu od HZZO-a potrebno je spremiti na tvrdi disk.
Preporučujemo da se specifikacije spremaju u zaseban folder, npr.:
C:\EskulapWin\Specifikacije uplata HZZO.

Učitavanje specifikacija uplata hzzo-a

Spremljenu specifikaciju učitavate tako da u opciji "Evidencije" -> "Evidencija plaćanja HZZO-a" – "Tablično" kliknete na "Excel" 

U prikazanom prozoru odaberete direktorij (folder) u kojem su spremljene specifikacije uplata (program pamti jednom odabrani direktorij)

U prikazanoj tablici označite neučitane specifikacije (učitane ćete prepoznati tako da im početak naziva počinje s godinom i rednim brojem učitavanja, npr. 2011-37) te kliknete na "U redu".
Program učitava specifikaciju/specifikacije i razvrstava stavke po računima.

 Nakon završenog učitavanja pojavi se poruka:

NAPOMENA : Program će prepoznati eventualno ponovno učitavanje iste specifikacije i neće ga evidentirati kao drugu uplatu.

Pregled plaćenih, djelomično plaćenih i neplaćenih faktura hzzo

U tabličnom prikazu vidi se:



Ukoliko kliknete na "Umanjenja" program će prikazati umanjenja koja se odnose na odabranu fakturu

U pojedinačnom prikazu prikazana su plaćanja koja se odnose na odabranu fakturu.


U učitavanjima su prikazane sve učitane specifikacije.
U koloni "Ukupno" prikazan je broj stavki specifikacije koji se odnosi na fakture iz fiskalne godine, a kolona "Povezanih" broj automatski povezanih stavki.

 

Ukoliko želite pogledati koje su stavke povezane s kojim računima kliknite na "Stavke učitavanja"

Ručno povezivanje nepovezanih stavki

Ukoliko je broj povezanih manji od ukupnog broja stavki potrebno je ustanoviti koje stavke nisu povezane te ako su u pitanju stavke koje se odnose na fakture, povezati ih ručno.
Ručno povezivanje stavki izvodi se u "Stavkama učitavanja"
Nepovezane stavke prepoznati ćete po tome što nemaju "Broj fakture".

Program će automatski povezati sve stavke koje imaju ispravno upisan broj dokumeta (fakture).
Program neće povezati stavke koje se ne odnose na fakture (naknada za plaće pripravnika, naknada za CEZIH/internet,...) te stavke kojima je pogrešan (nepostojeći) broj dokumenta.
U prikazanom primjeru vidi se da program nije povezao stavku koja pod brojem dokumenta ima upisano 53-1-10.

Povezivanje stavki s fakturom radi se tako da kliknete na gumb "Poveži s fakturom".

U prikazanom prozoru pronađite fakturu s kojom želite povezati stavku i kliknite na "U redu".

Program će povezati stavke.

Brisanje krivo povezanih stavki

U specifikacijama uplate HZZO-a zna se desiti da je za uplatu po fakturi doznake Osnovnog i uplatu po fakturi doznake Dopunskog osiguranje upisan isti broj dokumenta (bilo fakture Osnovnom bilo fakture Dopunskom osiguranju HZZO).
U tom slučaju program će obje uplate povezati s fakturom čiji je broj upisan te će jedna faktura biti "neplaćena", a jedna u "preplati" (negativan broj u koloni "Neplaćeno").

 Takva "greška" popravlja se u 2 koraka: 

1. Brisanje krivo povezane stavke

 2. Ručno povezivanje stavke s fakturom

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082