Eskulap - faq

Pravila za rad s pametnom karticom

 

Pametna kartica koju je HZZO izdao svim djelatnicima u zdravstvu u Republici Hrvatskoj služi kao iskaznica osnovnog zdravstvenog osiguranja te za autentikaciju (provjeru da li sam ja stvarno ta osoba za koju se predstavljam) i autorizaciju (što ja meni dopušteno raditi) u sustavu CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustavia primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske)

Na kartici se nalaze dva ključa: javni i privatni. Ključevi služe za šifriranje i dešifriranje poruka koje se šalju putem interneta na CEZIH i na taj način čuvaju tajnost podataka o pacijentu (zbog toga morate prvo otvoriti VPN konenciju na CEZIH) te za digitalno potpisivanje poruka. Svaka poruka poslana u sustavu CEZIH se pamti i ima digitalni potpis. Digitalni potpis služi za zaštitu od mijenjanja sadržaja poruke (integritet poruke) i za utvrđivanje identiteta osobe koja je poruku poslala (neporecivost poruke). Digitalni potpis reguliran je zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/2002 i 80/2008) koji možete pročitati ovdje (Zakon o elektroničkom potpisu).

Da bi se spriječilo neovlašteno korištenja pametne kartice za pristup podacima na kartici potrebno je poznavati PIN (personal identification number). HZZO je (vjerojatno zbog jednostavnosti) svim pametnim karticama dodijelio inicijalni PIN "12345". Na svim računalima na kojima je spojen čita?pametne kartice instaliran je i program CezihCard Utility koji služi za gledanje podataka na kartici te za promjenu PIN-a. Program CezihCard Utility se pokreće klikom na Start->Programs->Cezih Card->CezihCard Client Utility. Detaljne upute o upotrebi programa možete pročitati ovdje (Upute za korištenje aplikacije za promjenu PIN-a. ) ili na našim internetskim stranicama pod EskulapWin -> Pitnja i odgovori -> 28. Promjena PIN-a na smart kartici.

Prilikom upisivanja PIN-a kao i kod promjene PIN-a molimo Vas da budete koncentrirani jer unošenje pogrešnog PIN-a tri puta za redom zaključava karticu. Zaključanu karticu ne možemo otključati mi ve?se morate obratiti Vašem područnom uredu HZZO-a. Ako zaboravite PIN također se morate obratiti njima.
Popis osoba zaduženih za CEZIH podršku po područnim uredima s njihovim telefonskim brojevima možete preuzeti ovdje (Podrška HZZO-a po područnim uredima).

Savjetujemo Vam da periodično mijenjate svoj PIN i da čuvate njegovu tajnost jer svaka poruka koja je potpisana s vašom karticom tretira se kao da ste ju Vi poslali, a Zakon o elektroničkom potpisu u članku 5. kaže "elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu", a u članku 6. kaže "Nije dopušteno osporavanje elektroničkog potpisa kao dokaza u sudskim postupcima isključivo na osnovu toga što: je u elektroničkom obliku ili ...".

Podsjećamo Vas da se kartice koje posjeduju farmaceutski tehničari ne mogu koristiti za pristup CEZIH-u jer njima nije dozvoljeno izdavanje lijekova na recept kao što se ne mogu koristiti ni kartice farmaceuta pripravnika (stažista) jer njima nije dozvoljen samostalni rad.

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082