Izdavanje pomagala kojima je kao jedinica mjere utvrđen gram

Obračun usluga 72100 za izdavanje pomagala


U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala ("Narodne novine" broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10. i 113/10. u daljnjem tekstu: Pravilnik) za pomagalo šifre EPSM373, Gel za rane s nekrotičnim naslagama, jedinica mjere je "gram" a količina odobrenog pomagala za mjesec dana je 150 grama, po cijeni od 1,46 kn po gramu, 10 tuba po 15 grama.
Kako bi ljekarne ujednačile obračunavanje usluga za izdavanje predmetnog pomagala, dajemo Vam sljedeći primjer obračuna usluga.

Obračun usluga za izdavanje pomagala EPSM373:

Prikazani način obračuna usluge za izdavanje pomagala EPSM373 na adekvatan način se primjenjuje i na druga pomagala u kojima je kao jedinica mjere utvrđen gram.

Izvorni naputak pogledajte klikom na link: Obračun usluga 72100 za izdavanje pomagala

Da bi program uslugu 72100 obračunao u skladu s navedenim naputkom, potrebno je sljedeće:

U opciji Registri->Artikli:
- pomagalima kojima je kao jedinica mjere utvrđen gram i čija se izdana količina na doznaci izražava u gramima:

u pojedinačnom prikazu artikla u polje "Grama" upišite količinu grama originalnog pakiranja. Ako imate malu rezoluciju ekrana polje "Grama" se nalazi pod postavke "HZZO" odabranog artikla


* ako imate malu rezoluciju ekrana polje "Grama" se nalazi pod postavke "HZZO" odabranog artikla


Npr. pomagalu "Gel za rane s nekrotičnim naslagama" s atk šifrom EPSM373 bez obzira na broj jedinica mjere koji imate definiran (1,15,150) u Registru artikala potrebno je u polje "Grama" upisati 15 ->broj grama koji sadrži jedna tuba.
Pomagala kojima se količina ne obračunava u gramima u polju "Grama" trebaju imati upisano "1" (program upisuje automatski).

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082