CentralRegistry - Jedinica mjere

Jedinica mjere i količina u jedinici mjere

Unos jedinica mjere

U opciji Registri => Centralni registar : Pojedinačno dodani Jedinca mjere i Količina u jedinici mjere

- ovi podaci služe za ispisivanje naljepnica sukladno ravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda (Narodne novine, br. 117/2022, dalje: Pravilnik)
- za artikle kod kojih se ne primjenjuju odredble Pravilnika podaci se ne upisuju jer upis podataka određuje način an koji će se naljepnica štampati

- tipčini artikli imaju sljedeće vrijednosti:

Šampon 150 ml => Jedinica mjere = l, Količina u jedinici mjere = 0.150
Hrana 1,5 kg => Jedinica mjere = kg, Količina u jedinici mjere = 1.5
Pelene 28 kom, BJM = 1 => Jedinica mjere = kom, Količina u jedinici mjere = 28
Tablete 60 kom, BJM = 1 => Jedinica mjere = kom, Količina u jedinici mjere = 60

Kod artikala koji se "razbrajaju" tj. koji imaju broj jedinica mjere veći od jedan Jedinicu mjere i Količinu u jedinici mjere ne treba upisivati jer program na naljepnicu već ispisuje jediničnu cijenu
Ako se za artikle koji se "razrajaju" žele unijeti Jedinica mjere i Količina u jedinici mjere onda se u Količinu u jedinici mjere treba upisati jedan

Pelene 28 kom, BJM = 28 => Jedinica mjere = kom, Količina u jedinici mjere = 1

U opciji Registri => Centralni registar : Tablično može se unijeti Jedinica mjere za više artikala odjednom tako da se označe artikli i klikne na gumb "Jedinica mjere"

U opciji Registri => Centralni registar : Tablično može se unijeti Količina u jedinici mjere za više artikala odjednom tako da se označe artikli i klikne na gumb "Količina u j.m."

U opciji Registri => Centralni registar : Tablično dodane kolone Jedinice mjere i Količine u jedinici mjere

U opciji Registri => Centralni registar : Tablično artikle je moguće filtrirati po Jedinici mjere
U opciji Registri => Centralni registar : Tablično pritiskom na funkcijsku tipku F8 prikazat će se artikli s nepotpuno upisanom Jedinicom mjere ili Količinom u jedinici mjere tj. artikli koji imaju unesen samo jedan od ova dva podatka

U opciji Sistem => Opcije i parametri : Artikli u ljekarni ljekarnama se dopušta ili zabranjuje sinkronizacija Jedinica mjere i Količina u jedinici mjere

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 06 083, http://www.edborel.hr, e-mail: podrska@edborel.hr