Vezana kupnja

Definicija vezane kupnje

Vezana kupnja unose se na strani Centralnog registra u opciji "Planiranje -> Vezana kupnja" klikom na ikonu "Novi" te unosom podataka u pojedinačnom pregledu:

Tipovi vezanih kupnji su sljedeći:

  1. Dva ista artikla (parna količina) - popust na oba
  2. Dva i više istih artikala - popust na sve
  3. Dva ista artikla - popust na drugu kutiju
  4. Dva ista artikla - druga kutija gratis
  5. Dva različita artikla - popust na oba artikla
  6. Dva različita artikla - popust na drugi artikl
  7. Dva različita artikla - drugi artikl gratis

Nakon odabranog tipa vezane kupnje upisujete opis (prikazuje se u ljekarničkom programu u trenutku izdavanja artikla iz definicije vezane kupnje), period za koji vrijedi te artikle, tj. popust, ovisno o kojem tipu vezane kupnje se radi!
Ljekarne na koje se odnose definirani popusti određuju se u pregledu Ljekarne:

Ako se želi omogućiti popust svim ljekarnama treba kliknuti na gumb "Označi sve". Ako se želi onemogućiti popust svim ljekarnama (inicijalno stanje) treba kliknuti na gumb "Odznači sve". Pojedina ljekana može se "uključiti" ili "isključiti" klikom na Dozvoli.

Nakon što se definira period, artikli s pripadajućim popustima i ljekarne, definiciju popusta treba proknjižiti klikom na ikonu "Knjiži" u tabličnom pregledu da bi popusti bili "vidljivi" ljekarnama.

Učitavanje vezane kupnje

U ljekarničkom programu EskulapWin, u opciji Cjenik -> Vezana kupnja klikom na gumb "Učitavanje iz centralnog registra" učitavaju se vezane kupnje u periodu koji se odnose na tu ljekarnu.
U pojedinačnom prikazu navedene opcije ljekarna može vidjeti na koje artikle se vezana kupnja odnosi, u kojem periodu i koji je tip:


Nakon učitanih vezanih kupnji, u trenutku izbora artikla na blagajni program će prikazati poruku ako se odabrani artikl nalazi na nekoj od definiranih vezanih kupnji. U zaglavlju će biti prikazan tip vezane kupnje, a ispod toga podaci odabranog artikla te ovisno o definiciji, prikaz drugog artikla i/ili iznos popusta. Na ljekeniku je da upiše broj željenih kupnji te potvrdi odabir ili da odustane od vezane kupnje:

U trenutku naplate računa s artiklima vezane kupnje program će automatski obračunati popust iz navedene definicije:


Ako je ljekarna sama definirala popust za isti artikl (u opciji Cjenik -> Definicija popusta) program će obračunati popust koji je povoljniji za kupca , ali neće odobriti kumulativni popust.

Pregled ostvarene vezane kupnje

Pregled ostvarenih vezanih kupnji po ljekarnama vidljiv je u programu CentralRegistry u opciji Izvješća -> Ostvarenje vezane kupnje:

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082