Unos/usklađenje nabavnih cijena iz kataloga dobavljača

 

Preduvjeti za ispravan unos ili usklađenje cijena za više artikala odjednom su:

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082