Serijalizacija lijekova

Prijava ljekarne na Nacionalni sustav provjere lijekova

Za prijavu na Nacionalni sustav provjere lijekova (Medicines Verification Portal) postupite prema uputama dobivenim od strane HOPAL-a.
Bitno je napomenuti da u trenutku dodavanja uređaja (Client Equipments), upišete sve blagajne u ljekarni:

Nakon dodavanja uređaja, na portalu će se jednokratno prikazati pristupni podaci (Client Id i Client Secret) za unešeni uređaj/blagajnu:

Korisnički podaci, tj. podaci ljekarne potrebni za pristup nacionalnom sustavu provjere lijeka inicijalno se unose na strani programa CentralRegistry.
Pod opcijom Registri -> Serijalizacija, odabirom opcije "Novi" potrebno je sljedeće:


Unos pristupnih podataka serijalizacije u ljekarni izvodi se na svakoj kasi posebno na sljedeći način:

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082