Raspored narudžbi dobavljača

Uvod

Opcija raspored narudžbi dobavljača služi za evidenciju i podsjetnik ljekarni za slanje narudžbi po danima za pojedinog dobavljača.

Definiranje raspored narudžbi

Prije definiranja rasporeda narudžbi dobavljača potrebno je u pojedinačnom pregledu opcije Registri -> Dobavljači postaviti parametar "Raspored narudžbi" na sve dobavljače za koje želite voditi raspored.
Dobavljači kojima je postavljen navedeni parametar prikazani su u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Raspored narudžbi za svaku ljekarnu:

Postupak unosa rasporeda narudžbi je sljedeći:

 

Podsjetnik za narudžbe dobavljača u ljekarni

Podaci unešeni u raspored narudžbi vidljivi su u ljekarni kao podsjetnik u obliku poruke na traci obavijesti.
Da bi se obavijest prikazivala potrebno je na svakom računalu u opciji Opcije i parametri -> Pozadinski procesi aktivirati parametar "Podsjetnik za narudžbe s Centralnog registra":

Aktiviranjem gore navedenog parametra program će svaki put kad se pozadinski procesi pokrenu (ovisno o upisanim minutama za pokretanje) provjeriti da li na strani centralnog registra postoji termin za određenog dobavljača. Provjera se izvršava na način da se podsjetnik prikazuje u periodu od 30 minuta prije upisanog vremena narudžbe.
Na primjer ako je narudžba za dobavljača Medika zapisana za 13:00 sati, program će u prvom pokretanju pozadinskih procesa nakon 12:30 započeti s priikazom poruke: "Podsjetnik za narudžbu: Medika - 13:00".
Poruka će se prikazati sve do trenutka narudžbe, tj. sljedeći 30 minuta toliko puta koliko će biti pokretanja pozadinskih procesa.
Ako u međuvremenu dođe do preklapanja s drugom narudžbom, program će poruke odvajati zarezom, Medika - 13:00, Oktal - 13:15...

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082