Popusti po proizvođaču

Definicija popusta

Nova definicija otvara se na strani Centralnog registra u opciji "Planiranje -> Definiranje popusta po proizvođaču " klikom na ikonu "Novi"
Kod definicije popusta moguće je za zadani period i određene ljekarne definirati postotak popusta po proizvođaču:


Ljekarne na koje se odnose definirani popusti određuju se u pregledu Ljekarne:

Ako se želi omogućiti popust svim ljekarnama treba kliknuti na gumb "Označi sve". Ako se želi onemogućiti popust svim ljekarnama (inicijalno stanje) treba kliknuti na gumb "Odznači sve". Pojedina ljekana može se "uključiti" ili "isključiti" klikom na Dozvoli.

Nakon što se definira period, artikli s pripadajućim popustima i ljekarne, definiciju popusta treba proknjižiti klikom na ikonu "Knjiži" u tabličnom pregledu da bi popusti bili "vidljivi" ljekarnama.

Učitavanje popusta u periodu

U programu za ljekarnu u opciji Cjenik -> Popusti po proizvođačima klikom na gumb "Učitavanje iz centralnog registra" učitavaju se popusti koji se odnose na tu ljekarnu.
Ljekarna može vidjeti na kojeg proizvođača se popusti odnose, u kojem periodu i koliki je postotak popusta:


Kod izdavanja artikala u blagajni program će automatski obračunati popust iz navedene definicije (ako je popust važeći na taj dan).


*Napomena: Ako želite da Vam se iznosa popusta orikazuje u blagajni (između cijene i količine) potrebno je aktivirati parametar "Prikaz iznosa popusta" u Sistem -> Opcije i parametri pod karticom "Blagajna"

Ako je ljekarna sama definirala popust za isti artikl (u opciji Cjenik -> Definicija popusta) program će obračunati popust koji je povoljniji za kupca , ali neće odobriti kumulativni popust.

Pregled ostvarenog popusta u periodu

Pregled ostvarenih popusta po ljekarnama vidljiv je u programu CentralRegistry u opciji Izvješća -> Popusti po proizvođačima :

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082