Centralno odobrenje računa po posebnim uvjetima

Uvod

Opcija "Račun - posebni uvjeti " služi za definiranje "privremene" cijene željenih artikala, odobrenih od strane Centralnog registra, za pojedinačno odabranog kupca . Koristi se za izradu veleprodajnog računa s cijenama definiranim u računu s posebnim uvjetima. To znači da bez obzira na promjene cijena artikala u ljekarni, program za odabranog kupca u odobrenom računu zadržava definirane cijene artikala koje se jednokratno koriste za izradu veleprodajnog računa.

Rad u programu EskulapWin

Zahtjev za novi račun natječaja izvodi se u opciji Centralni registar -> Račun - posebni uvjeti odabirom opcije "Novi".
Podaci koji se unose su:

Nakon upisa željenih podatak potrebno je spremiti promjene odabirom opciju "Izlaz". Odobren račun proknjižite odabirom opcije "Knjiži". Nakon knjiženja, željeni račun potrebno je odabirom opcije "Pošalji u CR" poslati na odobrenje u Centralni registar.
U tabličnom prikazu računa vidljiv je broj, status, datum knjiženja, naziv kupca, ukupan iznos, CR (status s Centralnog registra), broj računa (broj veleprodajnog račun koji je izrađen od računa s posebnim uvjetima) i opis:

Račun s posebnim uvjetima se može koristiti za izradu veleprodajnog računa nakon što je odobren od strane Centralnog registra. Odgovor Centralnog registra vidljiv je u koloni "CR", a podatak možete osvježiti odabirom opcije "Osviježi status".
Nakon odobrenja, bez obzira na promjene cijena artikala u ljekarni, program će za odabranog kupca u proknjiženom natječaju zadržati upisane cijene artikala. Postupak izrade ponude/računa za kupca iz natječaja izvodi se na način da odaberete željeni natječaj u opciji Centralni registar -> Račun - posebni uvjeti, a zatim odaberete opciju "Napravi račun". Program će izraditi neproknjiženi veleprodajni račun s podacima iz natječaja.

Odobrenje račun - posebni uvjeti na Centralnom registru

Svi računi - posebni uvjeti iz ljekarne koji su poslani u Centralni registar na odobrenje nalaze se u opciji Dokumenti -> Računi - posebni uvjeti s inicijalnim stausom "Novi". Pregled željenog računa izvodi se u pojedinačnom prikazu, u kojem je i moguće dodati komentar na željenu stavku računa:

Pregledane račune potrebno je odobriti ili poništiti. Navedene radnje izvode se u tabličnom prikazu odabirom jedne od željenih opcija "Odobri" ili " Poništi":

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082