Centralno naručivanje - pojedinačno po ljekarnama iz pregleda izlaza

 

Za sada putem centralne narudžbe internetom se mogu ispostaviti narudžbe prema sljedećim dobavljačima:

Narudžbe poslane ovim putem nisu vidljive kao narudžbenica u ljekarničkom programu EskulapWin ali će biti ispostavljene od strane dobavljača! Prije nego što započnete izradu narudžbi na dolje navedeni način, potrebno je provjeriti da li Vam je aktiviran parametar "Vođenje zaliha po zadnje učitanim vrijednostima" i obavezno upisati početni broj narudžbenice (npr. 5000) kako ne bi došlo do identičnog broja narudžbe već poslane iz ljekarne. Navedeni parametri nalaze se u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Parametri.
Izrada narudžbe na Centralnom registru iz pregleda izlaza ljekarni izvodi se u opciji Izvješća - Nabava - prodaja - zalihe po ljekarnama pod opcijom "Materijalno" na sljedeći način:

Odaberite period za koji želite vidjeti podatke o nabavi i prodaji ljekarni. Program za svaku ljekarnu pojedinačno prikazuje količine nabave i prodaje za odabrani period:

Ako želite vidjeti navedene podatke zbirno za ustanovu potrebno je isključiti parametar "Analitika po ljekarnama":

Odaberite artikle koje želite naručiti, a zatim odaberite opciju "Narudžbenica". Na novootvorenom ekranu prikazat će se prethodno odabrani artikli s podacima zalihe, prodaje i količine za narudžbu.
Podaci su prikazani za odabranu ljekarnu te ukupno za ustanovu:

Količinu za naručiti možete upisati/izmjeniti za svaku ljekarnu pojedinačno u polje "Naručiti - Ljekarna", a upisani podatak ovisi o načinu pripreme artikala za naručiti, tj:

NAPOMENA: u polju "Narudžba ustanova - vrijednost" prikazana je ukupna nabavna vrijednost naručenih artikala za ustanovu. Nabavna vrijednost računa se iz kalkulacije maloprodajne cijene artikala na centralnom registru. Ako nemate postavljenu cijenu, vrijednost nabavne vrijednosti se neće moći izračunat, tj. iznos će biti 0. Više o centralnoj kalkulaciji cijena pogledajte na: Upute za kalkulaciju maloprodajnih cijena iz kataloga dobavljača

Nakon upisa količine za naručiti odaberite "Dobavljača" kojem želite poslati narudžbu te odaberite opciju "U redu", a program će u opciji Narudžbe -> Narudžbe prema dobavljačima za odabrane dobavljače stvoriti narudžbe.

Slanje narudžbi prema dobavljaču izvodi se pozicioniranjem na željenu narudžbe te odabirom opcije "Internet" u tabličnom ili pojedinačnom prikazu narudžbe.

Potvrdu naručenih količina možete vidjeti u pojedinačnom prikazu narudžbenice dobavljača u koloni "Potvrđeno":Ako iz nekog razloga slanje narudžbe nije uspjelo potrebno je u pojedinačnom prikazu svake narudžbe odabirom opcije "Internet" pokušati ponovno slanje.

NAPOMENA: Narudžbe poslane ovim putem nisu vidljive kao narudžbenica u ljekarničkom programu EskulapWin ali će biti ispostavljene od strane dobavljača!

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082