Centralno naručivanje - pojedinačno po ljekarnama

 

Za sada putem centralne narudžbe internetom se mogu ispostaviti narudžbe prema sljedećim dobavljačima:

Izrada narudžbe prema Centralnom registru započinje u ljekarni, u programu EskulapWin na način da se svi artikli stave u jednu skupnu narudžbenici prema dobavljaču "Centralni registar" te pošalju preko interneta kao što bi to napravili prema bilo kojem drugom dobavljaču.

Nakon što ljekarne pošalju narudžbenice iz ljekarničkog programa one su vidljive u programu CentralRegistry u opciji Narudžbe -> Narudžbe iz ljekarni - pojedinačno.

Ulazom u pojedinačni prikaz obradite svaku narudžbu posebno na način da ukoliko ima potrebe da promjenite količine te dodate ili obrišete artikle. Nakon obrade narudžbe sljedi odabir artikala za slanje prema dobavljaču. Odabirom opcije "Knjiži" potrebno je upisati dobavljača prema kojem želite poslati odabrane artikle:

U opciji Narudžbe -> Narudžbe prema dobavljačima za odabrane dobavljače program će stvoriti narudžbe:

Slanje narudžbi prema dobavljaču izvodi se pozicioniranjem na željenu narudžbe te odabirom opcije "Internet" u tabličnom ili pojedinačnom prikazu narudžbe.

Provjeru naručenih količina možete provjeriti u pojedinačnom prikazu narudžbenice dobavljača u koloni "Potvrđeno":Ako iz nekog razloga slanje narudžbe nije uspjelo potrebno je u pojedinačnom prikazu svake narudžbe odabirom opcije "Internet" pokušati ponovno slanje.
Nakon uspješno poslane narudžbe i dobivenih odgovora o isporučenim količinama dobavljača potrebno je proknjižiti sve narudžbe iz ljekarni pojedinačno:

Tek nakon proknjiženih narudžbi obavijestite ljekarne (ili se dogovorite s ljekarnama nakon koliko da provjere status ) da učitaju potvrđene količine narudžbe.
Učitavanje statusa narudžbe u programu EskulapWin se izvršava ulaskom u pojedinačni prikaz narudžbenice ili ako se već nalazite u pojedinačnom prikazu tada odabirom opcije "Status u CR".

Plavo označeni artikli u pojedinačnom prikazu narudžbenice su artikli dodani na strani Centralnog registra (akcija, popunjavanje narudžbe zbog rabata...)

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082