Predefinirane nabavne akcije po dobavljaču

Uvod

Opcija predefinirane nabavne akcije po dobavljaču služi za planiranje nabavne akcije dobavljača u određenom periodu. Nabavne akcije definiraju se na strani Centralnog registra, a učitavaju u ljekarni. Proces započinje definiranjem akcije, učitavanjem akcija u ljekarnički program te po završetku akcije, unosom akcije u prednaružbu ljekarne.
Kod unosa definicije akcija koriste se predefinirani algoritami za izračun predložene količinu za narudžbu:

 1. izračun "Prosječne dnevne prodaje po artiklu"
  - u izračun se uzima prodaja artikla iz prethodne godine za buduća tri mjeseca (npr. radimo akciju na dan 01.09.2019, tada gledamo prodaju idućih 90 dana prošle godine, tj. za period od 01.09.2018 do 01.12.2018)
  - iznimka u izračunu je ako se dogodio rast prodaje u tekućoj godini, tj. ako je prosjek prodaje prethodna dva mjeseca ove godine 1,5 puta veći od prosjeka prethodna dva mjeseca prošle godine. Tada za takve artikle postavljamo prosjek od prethodna dva mjeseca ove godine.
 2. dobivenu "Prosječnu dnevnu prodaju" pomnožimo sa željenim danima vezivanja, a od dobivenoga oduzmemo trenutnu zalihu artikla.
 3. predložena količina za narudžbu neće biti postavljena (biti će 0) ako je:
  - definirana cijena artikla veća od 750 kn
  - u prethodna dva mjeseca ove godine izašlo manje od 4 komada
  - u prethodna tri mjeseca ove godine izašlo manje od 10 komada
  - izlaz artikala u tri mjeseca prošle godine * 0,6 je veći od izlaza artikala zadnja tri mjeseca ove godine

Definiranje nabavne akcije po dobavljaču

Definiranje prodajnih akcija na strani Centralnog registra izvodite u opciji Planiranje -> Definiranje nabavne akcije po dobavljaču - predefinirano odabirom opcije "Novi".
Za definiranje nove prodajne akcije potrebno je upisati sljedeće:

Odabirom opcije "Ljekarne" potrebno je prvenstveno spremiti unešene promjene u pojedinačnom prikazu akcije, a zatim odabrati željene ljekarne.
Odabirom opcije "Predloži količine" program će pomoću predefiniranih algoritama izračunati količine, a samim time i iznose za odabrane ljekarne:

Ako Vam predloženi iznosi odgovaraju, spremite promjene odabirom opcije "Izlaz", a zatim proknjižite akciju.
Predložene količine za narudžbu prikazane su pod opcijom "Ljekarne pojedinačno", a vidljive su i u ljekarni za vrijeme trajanja akcije.
Za ispostavu narudžbe koristi se naručena količina koja se inicijalno uzima iz predložene količine ali se može mijenjati u sljedećim situacijama:

Akcije se nakon knjiženja automatski prikazuju u ljekarničkim jedinicama u opciji Dokumenti -> Narudžbe -> Iz akcija dobavljača - predefinirano. U akciji su vidljivi osnovni podaci, a to su na kojeg se dobavljača odnosi akcija, opis akcije, dani vezivanja, trajanje akcije, ukupan iznos potreban za ostvarenje akcije te već ostvareni tj. naručeni iznos u vrijeme trajanja akcije.

U pojedinačnom prikazu akcija osim gore navedenih osnovnih podataka ovdje su vidljivi i artikli na koje se odnosi nabavna akcija. Upisom količina za naručiti automatski se osvježava polje "Razlika" u kojoj je u svakom trenutku vidljiv ukupan iznos preostao za narudžbu. Nakon upisa željenih količina te odabirom opcije "Naruči" možete odabrati želite li artikle dodati na listu za narudžbi ili direktno stvoriti narudžbenicu prema dobavljaču.

Nakon unosa primke (s datumom računa unutar kojeg traje akcija) u pojedinačnom prikazu opcije iz akcija moguće je vidjeti "Naručeni iznos" te razliku tj. ostatak potreban za ostvarenje nabavne akcije.

Unos primke:

Ostvarenje akcije:

Postupak naručivanja potrebno je ponavljati sve do kraja trajanja akcije dok iznos "Naručeno" ne bude isti kao i iznos "Ukupno", tj. kada "Razlika" bude 0,00.

 

Ostvarenje nabavne akcije

Ostvarenje prodajne akcije možete vidjeti u opciji Izvješća -> Ostvarenje nabavne akcije po dobavljaču:

 

 

 

 

 

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082