Kuponi

Definicija kupona

Kod definicije kupona moguće je za zadani period, izabrane artikle i određene ljekarne definirati iznos kuponskog popusta ili postotke popusta kupona po artiklima.
Nova definicija otvara se klikom na ikonu "Novi" u alatnoj traci u tabličnom pregledu.

Kuponi se unose na strani Centralnog registra klikom na ikonu "Novi" te unosom podataka u pojedinačnom pregledu opcije "Izvješća -> Definiranje popusta za period":

Kupon se definira za željene artikle u određenom iznosu ili u postotku popusta po artiklu. Ako se radi o apsolutnom iznosu, tada je u polje "Iznos" potrebno upisati iznos u kunama. Ako se radi o kuponu za popust na određene artikle, tada je za svaki artikl potrebno upisati iznos popusta.
Neovisno o kojem se tipu kupona radi, kuponu je potrebno upisati "Opis", "Period" u kojem je aktivan, parametar "Kupon" te artikle na koje se odnosi.

Ljekarne na koje se odnose definirani kuponi određuju se u pregledu Ljekarne:

Ako se želi omogućiti popust svim ljekarnama treba kliknuti na gumb "Označi sve". Ako se želi onemogućiti popust svim ljekarnama (inicijalno stanje) treba kliknuti na gumb "Odznači sve". Pojedina ljekana može se "uključiti" ili "isključiti" klikom na Dozvoli.

Nakon što se definira period, artikli s pripadajućim popustima i ljekarne, definiciju kupona treba proknjižiti klikom na ikonu "Knjiži" u tabličnom pregledu da bi kuponi bili "vidljivi" ljekarnama.

Učitavanje kupona u ljekarni

U programu za ljekarnu u opciji Cjenik -> Popusti u periodu klikom na gumb "Učitavanje iz centralnog registra" učitavaju se popusti i kuponi u periodu koji se odnose na tu ljekarnu. Ljekarna može vidjeti na koliko je iznos kupona, na koje artikle se odnosi, u kojem periodu vrijedi te koliko je postotak popusta ako se radi o kuponu za popust:


Kupon se unosi na blagajni u trenutku naplate računa odabirom opcije "Kupon". Na novootvorenom popisu kupona potrebno je odabrati kupon kupca:

Odabirom kupona program će automatski obračunati popust iz navedene definicije kupona:


Pregled ostvarenog popusta u periodu

Pregled ostvarenih popusta kuponima, po ljekarnama vidljiv je u programu CentralRegistry u opciji Izvješća -> Ostvarenje popusta po ljekarnama:

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082