Centralno upravljanje registrom kupaca

Uvod

Centralni registar kupaca prvenstveno služi za automatsko ažuriranje podataka veleprodajnih kupaca iz ljekarne na centralni registar i obrnuto. Osim osnovnih podataka kupca, ljekarnički program prilikom unosa novog kupca preuzima i podatke iznosa rabata te valute dana.

Rad s kupcima na strani Centralnog registra

1. Odabir artikala na koje se odnosi veleprodajni rabat
- inicijalno je veleprodajni rabat omogućen na svim artiklima. Postavljanjem dodatnih parametara na željene artikle može se odrediti sljedeće:

Postavljanje gore navedenih oznaka na Centralnom registru izvodi se u opciji Registri -> Centralni registar na način da označite artikle i kliknite na jednu od željenih opcija "Pomagalo", "Rx", "BRx" ili "BR":

2. Unos iznosa rabata
- maksimalni iznos rabata postavlja se u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Registri upisom u polje "Maksimalni iznos rabata za VP kupce":

- iznos rabata i valuta dana unosi se u opciji Registar -> Kupci – pod opcijom "Rabat" za svakog kupca pojedinačno te za svaku ljekarničku ustanovu posebno:

 

Rad s kupcima u programu EskulapWin

Opcija Registri -> Kupci razdvojena je na dvije opcije:

Nakon uključenja opcije centralnog upravljanja kupcima prvo je potrebno ažurirati kupce u ljekarni podacima iz centralnog registra. To se može napraviti klikom na gumb „Ažuriranje sa CR“. Kupci u ljekarni se povezuju sa kupcima u Centralnom registru po OIB-u ili PDV ID-u (VIES – strani kupci).

U tabličnom prikazu koriste se boje kao indikator statusa pojedinog kupca:

NAPOMENA: Samo kupci označeni crnom bojom mogu se koristiti kod izdavanja veleprodajnih računa.

Pravila unosa novog kupca:

Moguće je uključiti automatsko ažuriranje kupaca kod svakog ulaska u program EskulapWin u opciji: Sistem -> Opcije i parametri -> Centralni registar.
Ovo je dovoljno raditi samo na jednom računalu u ljekarni (npr. samo na serveru):


 


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082