Centralna kalkulacija cijena

Unos centralne kalkulacije cijene

Kalkulacija maloprodajnih cijena artikala na strani Centralnog registra izvodi se u opciji Dokumenti -> Kalkulacija maloprodajnih cijenaKalkulaciju je moguće izvesti na dva načina:

 1. Pojedinačni unos kalkulacije
  U navedenoj opciji pozicionirate se na željeni artikl, a zatim pod opcijom "Kalkulacija" upisujete željene vrijednosti:
  - Nabavna cijena: koristi se za izračun maloprodajne cijene svih cjenika
  - Rabat: koristi se za izračun maloprodajne cijene svih cjenika ali ovisi o parametru "Marža na neto nabavnu cijenu"
  - Cjenik: Postoje 3 definicije cjenika. Ovisno o Vašim potrebama popunite podatke željenog cjenika!
  Primjer: ako za isti artikl želite imati različite maloprodajne cijene u ljekarnama, tada u Cjenik A upišite jedan iznos marže, a u Cjenik B drugi iznos marže, a nakon toga odredite koja ljekarna će koristi koji cjenik!
  - Primjena od: ako je aktiviran parametar "Centralna kalkulacija" obavezno je odabrati početak primjene upisane kalkulacije
  Opcija "Medika" služi za prikaz trenutnih podataka o artiklu od strane dobavljača

 2. Grupni unos kalkulacije
  - preduvjeti za ispravan unos kalkulacije za više artikala odjednom su postavljen preferirani dobavljač na željenim artiklima, ispravna poveznica centralnog artikla s artiklom dobavljača, ažuriran katalog dobavljača.
  Za grupni unos kalkulacije artikala potrebno je u navedenoj opciji odabrati podopciju "Dobavljač", a zatim odabrati dobavljača od kojeg želite uskladiti cijene.
  Program će prikazati sve artikle odabranog dobavljača kojima je nabavna cijena različita od cijene iz kataloga dobavljača.
  Odabirom opcije "Označi sve" ili pojedinačnim odabirom parametra u koloni "Uskladi" postavite parametar za usklađenje željenih artikala, a zatim odaberite opciju "Uskladi":
  - nakon usklađenja nabavne cijene s katalogom dobavljača potrebno je u istoj opciji pod "Tabličnim prikazom" odabrati artikle za koje želite voditi "Centralnu kalkulaciju", a zatim odabrati opciju "Centralna kalkulacija":


  NAPOMENA: Primjena se ne može postaviti na datume u prošlosti!

  - odabirom opcije "Rabat/Marža" postavlja se grupni unos rabata i marže za željene cjenike (a,b ili c) te odabir datuma od kojeg želite primjenu upisane kalkulacije:


  NAPOMENA: Može se koristiti samo za artikle u istoj tarifnoj skupini!

Odabir cjenika ljekarne

Odabir predefiniranih cjenika centralne kalkulacije po ljekarni izvodi se u opciji Dokumenti -> Kalkulacija maloprodajnih cijena pod opcijom "Ljekarne".
Pored svake ljekarne postavite parametar u koloni željenog Cjenika:

 

Učitavanje promjena u ljekarni

Za automatsko ažuriranje cijena iz centralnog registra potrebno je u programu EskulapWin pod opcijom Sistem - Opcije i parametri - Centralni registar aktivirati parametar "Automatsko ažuriranje cijena iz Centralne kalkulacije":

Ako je gore navedeni parametar aktiviran, program će prilikom svakog pokretanja, automatski učitati promjene cijena koje su definirane na strani Centralnog registra.
U slučaju promjene maloprodajne cijene prikazat će se opcija za štampanje naljepnica s novim cijenama:

<

Promjene će biti vidljive u automatski generiranom Zapisniku o promjeni cijene ali i u opciji Centralni registar -> Kalkulacija maloprodajne cijene.
U navedenim opcijama osim pregleda učitanih promjena, omogućeno je i naknadno štampanje naljepnica s cijenom:

Artiklima kojima je definirana centralna kalkulacija neće biti moguće mjenjati maloprodajnu cijenu:


 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082