Poklon bon

Definicija poklon bonova

Bonovi se unose na strani Centralnog registra u opciji Registri -> Bonovi klikom na ikonu "Novi" te unosom podataka u pojedinačnom pregledu:

Kod definicije bona potrebno je upisati sljedeće:

Kupnja poklon bona u ljekarni

U ljekarničkom programu poklon bon se unosi/kupuje u opciji Blagajna -> Dodatno klikom na gumb "Poklon bon". Pod opcijom "Bon", potrebno je odabrati željenu vrstu poklon bona, a zatim upisati barkod broj s poklon bona:

Nakon odabira sredstva plaćanja (gotovina ili kartica), odaberite opciju "U redu" te naplatite unešeni poklon bon. Na ispisu maloprodajnog računa, u zaglavlju će biti prikazan tekst "Račun za primljeni predujam", a kao stavka računa ispisat će se "Poklon bon":


Naplata računa sa sredstvom plaćanja "Poklon bon"

U ljekarničkom programu u trenutku naplate računa na blagajni potrebno je upisati poklon bon kupca na način da odaberete opciju "Poklon bon", a zatim u polje "Broj bona " barkodom skenirate ili ručno upišete broj poklon bona kupca:

Odabirom poklon bona program će automatski postaviti iznos bona kao sredstvo plaćanja, a time i umanjiti ukupan iznos za naplatu računa:


Nakon uspješne naplate računa, na ispisu maloprodajnog računa biti će prikazan iznos naplate poklon bonom te storno računa za primljeni predujam:

 

Pregled izdanih i potrošenih poklon bonova u periodu

Pregled izdanih i potrošenih poklon bonova, po ljekarnama vidljiv je u programu CentralRegistry u opciji Dokumenti -> Izdani i potrošeni bodovi

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082