Interakcije lijekova Lexicomp

Uvod

Lexi-Interact TM je kompletan program za pretraživanje i analizu interakcija između lijekova (receptnih i OTC), prirodnih pripravaka (biljni pripravci, vitamini, minerali…), hrane i/ili alkohola. Analizom unesenih podataka (podaci o terapiji/lijekovima) se mogu predvidjeti moguće interakcije.

Za svaku od mogućih interakcija označen je rizik odnosno stupanj kliničke značajnosti interakcije, u skladu s nomenklaturom Svjetske zdravstvene organizacije. Stupnjevi se označavaju velikim slovima abecede (A, B, C, D, X) i to tako da rastući niz slova odgovara rastu kliničke značajnosti odnosno težini interakcije (A – najmanje klinički značajna interakcija; X – klinički značajna interakcija).

Zdravstveni radnici, posebice ljekarnici i liječnici, su prema propisima dužni u svom radu kontrolirati odnosno izbjegavati interakcije lijekova, hrane i drugih pripravaka.

Brojne publikacije govore o mogućnosti prevencije i detekcije interakcija te posljedičnom smanjenju neželjenih događaja kada su zdravstvenim radnicima u njihovoj praksi dostupne baze podataka o interakcijama lijekova odnosno programi detekcije interakcija. Takve elektroničke baze podataka široko se koriste diljem svijeta primjerice u bolnicama, ambulantama, na klinikama, u liječničkim ordinacijama, akademskim ustanovama i ljekarnama. S obzirom da je u razvijenim zemljama u ponudi mnogo različitih programa detekcije interakcija, ustanovi koja treba odlučiti koju bazu podataka kupiti, može biti dosta teško donijeti takvu odluku.

Do sada su objavljene brojne studije o učinkovitosti programa koji postoje na tržištu. Prema zaključcima tih studija, vidljivo je da se programi interakcija lijekova uvelike razlikuju u nekoliko kategorija. To su: dostupnost informacija o dijetetskim namirnicama, dostupnost informacija o lijekovima koji nisu registrirani u zemlji, osjetljivost programa, preciznost analize i dostupnost informacija na materinjem jeziku. (D.Jonjić, Bilten HLJK 2012-1)

Pri odabiru programa važno je uzeti u obzir kategorije prema kojima se može usporediti vrijednost pojedinog programa, primjerice preciznosti analize, osjetljivost programa, da li postoje informacije i o interakcijama između lijeka i dijetetskih namirnica, biljnih pripravaka, hrane; kvaliteta podataka, izvori podataka, kako često se podaci ažuriraju…

Lexi-Interact je jedini program za detekciju interakcija (između lijekova, receptnih i OTC, biljnih pripravaka, hrane i alkohola) dostupan na tržištu Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku, koji je bio predmetom brojnih istraživanja. Rezultati tih istraživanja pokazali su da je Lexi-Interact jedan od najboljih programa detekcije interakcija na svijetu

Parametari interakcija

U opciji Sistem -> Opcije i parametri pod karticom "Interakcije" upišite sljedeće podatke:

Prikaz interakcija na blagajni

Nakon unosa lijekova na blagajni ili preuzimanja e-recepata klikom na gumb "Interakcije" program otvara prozor s prikazom lijekova za koje je moguće pogledati interakcije.

To su lijekovi koji imaju važeću ATK šifru i lijekovi koji su izdani tom pacijentu u zadnjih x dana (x je parametar koji se upisuje u Opcijama i parametrima)

U novootvorenom prozoru klikom na gumb"Interakcije" program će prikazati međusobne interakcije lijekova prikazanih u tablici. Klikom na polje "Sve interakcije" program će prikazati sve interakcije za lijek u tom retku s bilo kojim lijekom (s ili bez ATK šifre), prirodnim pripravakom (biljni pripravci, vitamini, minerali…), hranom i/ili alkoholom.

Pregled svih interakcija moguć je samo ako posjedujete licencu Tipa B. U protivnom prikaza će vam se poruka.

 

Međusobne interakcije

Za svaku od mogućih interakcija označen je rizik odnosno stupanj kliničke značajnosti interakcije, u skladu s nomenklaturom Svjetske zdravstvene organizacije. Stupnjevi se označavaju velikim slovima abecede (A, B, C, D, X) i to tako da rastući niz slova odgovara rastu kliničke značajnosti odnosno težini interakcije (A – najmanje klinički značajna interakcija; X – klinički značajna interakcija). Stupnjeve rizika možete filtrirati odabirom opcija u gornjem desnom uglu (A, B, C, D, X). Interakcije D i X nije moguće isključiti tj. one se uvjek prikazuju.

U retku "Lijek <-> Lijek" prikazani su lijekovi koji su u interakciji.

U retku "Postupanje s bolesnikom" prikazane su kratke upute.

Klikom na "Više" za određenu interakciju program će prikazati monografiju tj. detaljan prikaz sa svim podacima o interakciji.

 

Sve interakcije za lijek

U tablici su prikazane sve interakcije za određeni lijek. Prednost ovog prikaza je da su uključeni i lijekovi koji nemaju upisanu ATK šifru, prirodni pripravci (biljni pripravci, vitamini, minerali…), hrana i/ili alkohol.

Na vrhu prikazan je lijek za koji se traže sve interakcije, a u talici prikazan je naziv lijeka (etc) s kojim je on u interakciji i stupanj rizika. Interakcije se mogu filtrirati pritiskom na slova ispod tablice.

Klikom na gumb "Više" prikazat će se monografija tj. detaljni prikaz interakcije sa svim podacima.

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082