Eskulap - faq

Fakturiranje recepata HZZO

Automatsko fakturiranje

U opciji Dokumenti -> Fakture -> Fakturiranje postoji opcija Automatsko fakturiranje koja automatski radi sve radnje koje ste do sada morali raditi ručno, od fakturiranja recepata i konvencija, snimanja diskete, štampanja rekapitulacija za disketu, štampanja računa HZZO-u do štampanja priloga.

Automatsko fakturiranje pokrećete pritiskom na gumb Automatsko fakturiranje nakon čega se otvara prozor na kojem možete odabrati koje radnje želite raditi automatski. Inicijalno su postavljene sve opcije, tj. kompletno fakturiranje, potrebno je samo postaviti željeni broj kopija prilikom štampanja dokumenata.Pritiskom na gumb "U redu" program prvo počinje fakturiranje recepata i konvencija u zadanom periodu, zatim Vas traži da umetnete disketu za snimanje faktura, a nakon toga počinje sa štampanjem.
Redosljed štampanja je slijedeći : rekapitulacija za diskete, fakture za HZZO, prilozi za HZZO i na kraju fakture za računovodstvo.

Video primjer

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082