Star HSP 7000

Instalacija printera

  1. Preuzeti Driver: http://www.starmicronics.com/support/Default.aspx?printerCode=HSP7000
  2. Pokrenuti instalaciju OPOS Driver:  3. Provjeriti naziv porta u Device manageru:
    Pod ports (COM&LPT) se treba pojaviti novi port pod nazivom SMJ USB DEVICE:


  4. Podesiti printer u programu EskulapWin
    Sistem -> Opcije i parametri -> Priključni uređaji - POS Štampač:


 

 

 

 

 

 

 
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082