Računi HZZOZZR

Automatsko knjiženje računa HZZOZZR

Prije automatskog knjiženja dokumenata Eskulapa treba:

•  Definirati HZZOZZR kao kupca
•  Povezati Ispostave HZZO-a s Područnim službama HZZOZZR-a
•  Postaviti sheme knjiženja

1. DEFINIRANJE HZZOZZR-a KAO KUPCA

HZZOZZR-a možete definirati kao jednog kupca ili svaku područnu službu HZZOZZR-a kao zasebnog kupca.
Definiranje HZZOZZR-a kao kupca izvodi se u podizboru “Registri”=>”Poslovni partneri»

•  Lijevom tipkom miša kliknete na gumb “ Novi
•  Upišite podatke HZZOZZR-a i lijevom tipkom miša kliknite na gumb “U redu

2. POVEZIVANJE ISPOSTAVA HZZO-a S PODRUČNIM SLUŽBAMA HZZOZZR-a

HZZOZZR ima četiri područne službe (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split) teritorijalno organizirane tako da svakoj služba pokriva nekoliko područnih ureda (ispostava) HZZO-a.

Povezivanje ljekarni s Područnom službom HZZOZZR-a izvodi se u podizboru
“Eskulap”=>”Povezivanje kupaca i dobavljača”=>“Hzzo”

•  Označite sve ispostave koje pripadaju jednoj područnoj službi HZZOZZR-a i lijevom ipkom miša kliknite na gumb ”Poveži ZZR”
•  Odaberite odgovarajućeg kupca (HZZOZZR) i lijevom tipkom miša kliknite na gumb ”Poveži”
•  Ponavljate postupak od točke 1. sve dok ne povežeze sve ispostave s pripadajućom područnom službom HZZOZZR-a

NAPOMENA: Ukoliko sve četiri područne službe HZZOZZR-a vodite kao jednog kupca, sve ispostave povezujete u jednom koraku na jednog kupca.3. POSTAVLJANJE SHEME KNJIŽENJA

Shema knjiženja računa i računa doznaka HZZOZZR-a postavlja se u podizboru
“Eskulap”=>”Shema knjiženja roba”


KNJIŽENJE RAČUNA HZZOZZR

Knjiženje računa HZZOZZR-a izvodi se kao i svako drugo knjiženje dokumenta Eskulapa.
Automatskim knjiženjem računa HZZOZZR-a generira se neproknjižena temeljnica te zapis u Knjizi IRA.

Shema knjiženja računa i računa doznaka HZZOZZR-a:

Knjiženje računa HZZO izvodi se u podizboru
“Eskulap”=>”Računi HZZO ZZR”=>”Računi”

• Označite račune HZZOZZR-a koje želite proknjižiti u jednoj temeljnici i lijevom tipkom miša kliknite na gumb ”Knjiži
• Upišite datum temeljnice i lijevom tipkom miša kliknite na gumb ”U redu

Knjiženje računa doznaka HZZOZZR-a analogno je knjiženju računa HZZOZZR-a samo se izvodi u podizboru “Eskulap”=>”Računi HZZO ZZR”=>”Računi doznake”.

NAPOMENA: Da bi ljekarne slale račune HZZOZZR-a prethodno moraju učitati novu verziju programa za prijenos podataka te u odabiru dokumenata uključiti slanje računa ZZR.

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082