Učitavanje računa dobavljača s interneta

Učitavanje računa dobavljača s interneta

Primke željenog dobavljača učitavate preko interneta na sljedeći način:

NAPOMENA : ukoliko vodite dnevnik rokova artikala a rokovi se nisu učitali preko interneta potrebno je obavijestiti dobavljača

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082