Slanje skupnih računa na webportal HZZO-a

 

HZZO je omogućio dostavu podataka o skupnim računima i receptima ljekarni putem "web portala" (interneta).

Opis potrebnih radnji za pristup HZZO Portalu:

Postupak slanja skupnih računa na web portal HZZO-a:

Slanje skupnih računa izvršava se na računalu u kojem se nalazi pametna kartica osobe ovlaštene za slanje datoteka.
U opciji Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Fakture označite fakture koje želite poslati u HZZO, a zatim kliknite na gumb "HZZO portal".
Prilikom prvog slanja potrebno je odabrati direktorij na računalu u koji će program spremati račune, npr. C:\EskulapWin (vidi sliku).Odabrani direktorij možete promjeniti u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Direktorij pod opcijom "Slog računa HZZO"

Nakon odabira direktorija za spremanje računa otvara se stranica u kojoj se uspostavlja sigurna veza prema HZZO Portalu i novi prozor "Odabir certifikata". Na ekranu će se prikazati svi certifikati koji postoje na računalu. Zbog toga što svi certifikati imaju isti naziv "Cezih", potrebno je odabrati onaj koji odgovara kartici u čitaču. Pozicionirajte se na prvi certifikat, a zatim kliknete na "Podaci o certifikatu".

Na novootvorenom prozoru odaberite opciju "Details". Pod opcijom "Friendly name" (nalazi se na dnu unutar prozora) vidjet ćete ime vlasnika certifikata. Ukoliko certifikat ne odgovara kartici u čitaču ponovite postupak za druge certifikate dok ne nađete ispravan.

Odabirom ispravnog certifikata otvara se web portal HZZO unutar kojeg je potrebno odabrati "Razmjenu podataka"

Na dnu stranice "Razmjena podataka" nalazi se "Upload za ljekarne" koji služi za slanje podataka skupnih računa na portal HZZO-a.

Odabirom opcije "Browse" otvara se prozor za izbor datoteke (skupnog računa) za slanje u kojem je potrebno pronaći datoteku skupnog računa (direktorij koji ste postavili za spremanje računa)

Nakon što ste pronašli datoteku, npr. C:\EskulapWin\0793313276439042, klikom na "Open" program će prenjeti označenu datoteku na portal HZZO-a te Vas obavijestiti o uspješnosti slanja porukom:
Status zadnjeg prijenosa : OK

U izborniku "Grupne datoteke - ljekarne" možete vidjeti mape Arhiva, Rezultat i Podaci.

Sve uspješno poslane datoteke smještaju se u mapu Podaci u kojima su računi koji čekaju na obradu od strane Zavoda. Nakon obrade, računi se premještaju u mapu Arhiva. Rezultati obrade vidljivi su u mapi Rezultat. Pristup rezultatima moguć je samo ovlaštenim osobama preko stranica cezih-a ili na HZZO Web portal-u.

NAPOMENA:
Papirnate račune treba dostavljati kao i do sada.
Račune koje pošaljete preko portala ne šaljete i disketom u nadležni područni ured kako se podaci ne bi duplicirali.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082