Redni broj Područni ured Broj telefona Nadležni regionalni centar
  Jedinstveni telefonski broj 072 11 22 33  
1 Bjelovar 043/225-503 Zagreb
2 Dubrovnik

020/455-223
020/455-239
020/455-239

Split
3 Čakovec 040/372-988
040/372-901
Zagreb
4 Gospić 053/560-818
053/560-823
Rijeka
5 Karlovac 047/843-466
047/843-404
Zagreb
6 Koprivnica 048/621-341 Zagreb
7 Krapina 049/370-521 Zagreb
8 Osijek 031/220-822
031/220-836
031/210-504
031/250-371
031/220-826
031/220-838
031/220-824
Osijek
9 Pazin 052/610-013
052/610-019
Rijeka
10 Požega 034/254-982
034/254-964
Osijek
11 Rijeka

051/355-326
051/336-709
051/336-709
051/355-325
051/355-346
051/355-342
051/355-340

Rijeka
12 Sisak

044/515-402
044/515-442
044/515-431
044/515-422

Zagreb
13 Slavonski brod 035/444-499
035/446-141
Osijek
14 Split 021/408-903
021/408-904
021/399-152
Split
15 Šibenik 022/201-519
022/201-520
Split
16 Varaždin 042/398-604
042/398-606
Zagreb
17 Vinkovci 032/309-884
032/309-885
Osijek
18 Virovitica 033/840-612
033/840-611
Osijek
19 Zadar 023/208-922
023/208-927
Split
20 Zagreb 01/2334-498 Zagreb
21 Direkcija

01/3795-642
01/3389-900
01/3389-901
01/3389-902
01/3389-904
01/3389-905
01/3389-906

Help desk