Podjela praška u kapsule

 

Pošto prilikom podjele praška u kapsule ljekarna koristi i repromaterijal (neutralni vehikulum, kapsule,....), da bi se razduživale utrošene komponente, obračun rada 72090 izvodi se preko Magistralnog laboratorija.

Na primjeru Enap tbl. 20x5mg pokazat ćemo način obračuna rada 72090

Liječnik je na recept propisao Enap tbl. a 5mg i naznačio potrebu da se lijek iz originalnog pakiranja razdjeli u 60 prašaka po 0,3mg, a preporučena doza za primjenu je 2 x dnevno po 1 prašak.
Originalno pakiranje Enap tbl a 5 mg ima 20 tableta.

1. u Registru repromaterijala definarajte repromaterijal "Enap tbl 20x5mg repromaterijal" s brojem jedinica mjere 20

2. zadužite Enap tbl. 20x5mg repromaterijal pomoću Primke repromaterijala ili pomoću Međuskladišnica (Međuskladišnica robe - Izlaz i Međuskladišnica repro ulaz)

3. u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij -> Receptura pripravaka definirajte pripravak "Enap prašci 60x0,3mg"

•  unesite parametre HZZO (ATK šifra, Režim, Cijena HZZO, ...) kao na slici :

4. u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij -> Receptura pripravaka -> Receptura definirajte recepturu (komponente i rad) kao na slici

 

Prilikom taksiranja recepta program će obračunati uslugu 72090 prema važećim propisima HZZO-a.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082