Eskulap - faq

Doznake

Obračun doznaka

Fakturiranje ljekarničke usluge prilikom izdavanja ortopedskih i drugih pomagala (po jednoj ovjerenoj potvrdi tj. računu)

Šifra i opis postupka

Broj post.

Vrijednost boda

Broj bodova

Ukupni iznos bez PDV-a

Ukupni iznos s PDV-om

70010

Izdavanje lijeka/pomagala

1,00

6,49

0,40

2,5960

3,1671

71010

Obrada Rp/potvrde

1,00

6,49

0,29

1,8821

2,2962

71015

Upis pod.na medij

1,00

6,49

0,12

0,7788

0,9501

72100

Razvrstavanje iz orig.omota

>=1,00

6,49

0,01

0,0649

0,0792

97421

Obrada rn.za dop.osig.

1,00

6,49

0,18

1,1682

1,4252


Najvažnija promjena vezana je na izračun bodova za izdavanje doznaka. HZZO je odredio da bez obzira koliko se pomagala nalazi na jednom računu, uvijek se računa samo jedno izdavanje i n razvrstavanja, gdje je n količina pomagala.
Znači ako imamo dva pomagala npr. jedan s količinom 10 i drugi s količinom 4, HZZO odobrava jedno izdavanje i 14 razvrstavanja.


Artikli bez PDV-a i pacijent nema dopunsko osiguranje

Ukupni iznos usluge za osnovno osiguranje u ovom primjeru iznosi :

1 izdavanje 70010 (bez obzira koliko je artikala na doznaci)-> 1 x 6,49 x 0,40 = 2,5960
1 obrada recepta 71010 -> 1 x 6,49 x 0,29 = 1,8821
1 upis podataka na medij 71015 -> 1 x 6,49 x 0,12 = 0,7788
14 razvrstavanja iz orig. omota 72100 -> 14 x 6,49 x 0,01 = 0,9086

Ukupno 2,5960+1,8821+0,7788+ 0,9086 = 6,1655

U slučaju da imate samo jedno pomagalo na računu, računa se 1 izdavanje,1 obrada, 1 upis i 1 razvrstavanje.

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082