Instalacija SQL-a

 1. Preuzeti instalaciju:
  SQL 2014 Express with tools
  SQL 2014 Express with tools - (64)

  Ako ima potrebe za starijom verzijom SQL-a:
  SQL 2008 R2 with tools 10.50.2500

  SQL 2008 R2 with tools 10.50.2500 - (64)
 2. Ako je potrebno:
  Windows installer 4.5 (nije potrebno na win 7)
  PowerShell
  Microsoft .NET Framework
  ver 3.5,
  - na windows 7 računalima pod "Programs and Features -> Turn Windows Features on or of -> Microsoft.NET Framework 3.5.1 - Windows Communication Foundation HTTP Activation

  Ako je potreban restart računala možete ga poništiti tako da obrišite sve podatke u regedit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\PendingFileRenameOperations - Restart
 3. Instalacija SQL2014
 1. U Windows Firewall-u dodati Exceptions :
  Port : 80, 135, 1433, 1434 -> TCP
  Port : 1434 -> UDP
  Open port (pokrenuti klikom na link za automatsko podešavanje)
 2. Zaustaviti rad u ljekarni i zaustaviti proces sql-a
 3. Kopirati baze EskulapWin-a i MetaDb u mapu sql-a 2008 R2 (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.EDBOREL\MSSQL\DATA)
 4. Napraviti Attach baza skripta za attach
 5. Pokrenuti EskulapWin na svim računalima
 6. Pokrenuti proces CentralRegistryUpload
 7. Na sve baze dodati korisnika Knjigovodstvo i dodjeliti prava za pristup
 8. Promjeniti ime servera u regedit -> hkey_current_user software_Ed Borel ->EWUpdateDb -> Settings -> Server Name = sql-server\EdBorel
 9. Provjeriti da li radi slanje podataka u knjigovodstvo, slanje podataka na Centralni registar, slanje podataka na bazu EskulapWin u knjigovodstvu, spajanje preko DNS-a