Instalacija računala za Win XP

Programi potrebni za rad ljekarne

Dodatni programi za računalo na koje je spojen čitač smart kartice (eRecept):

Instalacija programa za ljekarnu

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082