Eskulap - faq

Štampanje cijena (naljepnica)

Štampanje cijena (naljepnica) iz primki

Štampanje cijena (naljepnica) iz primki
Označite proknjižene primke za koje želite štampati naljepnice i pritisnite na gumb «Štampanje naljepnica». Program otvara tablicu sa svim artiklima koji se nalaze na primkama.

U koloni «Količina» prikazana je količina artikla na primci, u koloni «Nivelirani» prikazana je k oličina artikla koji postoj i na zalihama, a mijenj mu se cijena. Program automatski količini na primci pribraja količinu niveliranih artikala i dobiveni zbroj nudi kao broj naljepnica (osim kod lijekova gdje je uvijek 0) koji možete mijenjati.
Nakon toga pritisnite na gumb «Štampaj».

Otvara se prozor u kojem možete odabrati :

Na kraju se otvara prikaz ispisa naljepnica, a za štampanje umetnite odgovarajuće naljepnice u printer ( Zweckform L4730 ili L4731 ) i pritisnite na «Štampaj»

Štampanje signatura za magistralne pripravke


- u opciji Receptura -> Magistralni pripravci -> Receptura pripravka odaberite pripravak i pritisnite na karticu "Signatura"
- postavite parametar "Magistralni pripravak" ili "Galenski pripravak" i upišite podatke
- odaberite "Tip naljepnice" (dimenzije i boju)
- nakon izrade pripravka otvorite Magistralni laboratorijski dnevnik -> Neproknjiženo
- označite izrade za koje želite štampati signature i pritisnite na gumb "Štampanje naljepnica"
- ako ste odabrali pripravake koji idu na različite naljepnice, program prvo štampa jednu vrstu naljepnica, a nakon toga drugu. Prije štampanja program prikaže naljepnice (dimenzije i boju) koje će štampati te prije pokretanja samog štampanja umetnite odgovarajuće naljepnice u printer.

Naljepnice koje možete koristiti :
Zweckform L 3474 ( Crvene - 70 x 37mm) -> za pripravke koji se koriste za vanjsku upotrebu
Zweckform L 3448 (70 x 37mm) -> za pripravke koji se uzimaju oralno
Zweckform L 6003 ( Crvene - 63,5 x 29,6mm) -> za pripravke koji se koriste za vanjsku upotrebu
Zweckform L 6004 (63,5 x 29,6mm) -> za pripravke koji se uzimaju oralno
Zweckform L 6038 ( Crvene - 45,7 x 21,2mm)

NAPOMENA: Štampanje na naljepnice koje nisu na popisu podržanih naljepnica u EskulapWin-u moguće je preko internetskog portala ZweckFormAvery Design & Print.

Štampanje naljepnica s oznakom "Akcijska cijena"

Štampanje naljepnica s oznakom "Akcijska cijena" moguće je u opcijama:

Nakon odabira štampanja program otvara tablicu s artiklima i njihovim trenutnim zalihama u ljekarni.
Nakon provjere željenog broja naljepnica odaberite opciju "Štampaj". Na novootvorenom prozoru možete odabrati :

Na kraju se otvara prikaz ispisa naljepnica, a za štampanje umetnite odgovarajuće naljepnice u printer ( Zweckform L4730 ili L4731 ) i pritisnite na «Štampaj»

Štampanje naljepnica artikala koji mijenjaju cijenu

- u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena odaberite zapisnik i pritisnite na gumb "Štampanje naljepnica".

Pojedinačno štampanje naljepnica

Naknadno pojedinačno štampanje naljepnica moguće je u opciji Izvještaji -> Materijalne kartice - Roba označavanjem željenog artikla, a zatim odabirom opcije "Štampanje naljepnica".

Štampanje na naljepnice koje nisu na popisu podržanih naljepnica u EskulapWin-u

Štampanje na naljepnice koje nisu na popisu podržanih naljepnica u EskulapWin-u moguće je preko internetskog portala ZweckFormAvery Design & Print.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082